Lärmiljöer på förskolorna i Lessebo kommun

Läsåret 21/22 har samtliga förskolor i kommunen haft fokus på att utveckla lärmiljöerna.

Under två eftermiddagar under våren har pedagogerna inspirerat varandra genom att berätta om det man genomfört på sina förskolor och avdelningar.

Pedagogerna har varvat sitt arbete med föreläsningar och läsecirklar där idéer och tankar har delats. De har under tiden arbetat praktiskt för att skapa goda lärmiljöer för barnen på förskolorna.

Den bok som har använts i läsecirklarna är ”Rum för lärande” av Katinka Vikingsen

I boken, som kan ses som en handbok, ges idéer kring det fysiska rummet i förskolan. Sättet man presenterar lärmiljöerna och materialen skapar förväntningar hos barnen.

Man kan påverka lärmiljön väldigt mycket med möbler, ljussättning, färger och material.

När lärmiljön skapar förutsättningar för igenkänning för barnen på förskolan så skapas också trygghet som är viktigt för lärande - för barnen, pedagogerna och även vårdnadshavarna!

Nedan följer förskolornas presentationer i form av bildspel (pdf)/ film.

Edabackens förskola

Edabackens förskola


Vi ändrar och anpassar miljön efter gruppen och individen efter behov. Våra lokaler är flexibla. Trygghet är viktigt för lärande, för barnen, pedagogerna och vårdnadshavarna!

Likvärdighet – vi arbetar utifrån varje barns specifika förutsättningar.

KASAM – Känsla av sammanhang, det ska vara en meningsfull och begriplig vistelse på förskolan

Lärmiljön på förskolan
Projektarbete ”Vår plats” Ett sätt att arbeta mot målet.

Varje avdelning har ett rum som knyter an till lärmiljöer utanför förskolan:

Ett exempel är ”Platsen bredvid glasbruket” – glas och metall. Barnen har gjort egna konstverk som påminner om de som finns på riktigt.

En annan lärmiljö utanför förskolan är Grodans plats – en plats vid Bruno Mattson-huset. Där finns en liten järnväg som barnen har jobbat med.

Material i lärmiljön
Vi har rikt material för barnen att välja på. Vi utgår från det som barnen intresserar sig för, vad de pratar om och anpassar utefter det.

Vi har en progression, en utveckling av material, i de yngre åren finns det lite mindre mängd material än på övriga avdelningar. Barnen ska lyckas och känna att de kan!

Bygg och konstruktion finns på alla avdelningar

Visst gemensamt material som exempelvis, klossar

Barnen bygger med kaplastavar, genomskinliga klossar på ljusbord, mycket fantasi i byggandet.

Bygger även med naturmaterial.

Mycket naturmaterial, vi använder oss mycket av vatten och sand. I höstas hade vi sågspån som barnen konstruerade med – byggde landskap

Igenkänning – ska känna sig trygga med varandra, personalen, lokalerna och i övergångarna.

 • Digital lärmiljö
  I ateljén har vi ljusbord med silkespapper
 • Bärbara projektorer för att skapa nya spännande miljöer
 • Digitala förstoringsägg
 • Bee bots
 • QR-koder jobbar alla med! (Polyglutt har QR-koder vilket underlättar för barnen när de väljer bok) Vi har även QR-koder till fågelläten så barnen kan se vilken fågel som hör ihop med fågellätet
 • Filmat på ”vår plats” och tittat på det gemensamt


På en avdelning finns sniglar.

Vattenlek i små skålar.

Sandbordet är väldigt omtyckt!

Känsel, färg och form – taktila

Se Edabackens presentation här (pdf) , 19.6 MB.

Förskolan Lilltorpet

Pedagogerna började i liten skala innan vi hade boken ”Rum för lärande”

Lärmiljön på förskolan
Förskolan har gemensamma basmiljöer, Bygg och konstruktion och Ateljé, med material anpassat efter ålder, materialvalen är föränderliga, det är inte bara färdiga lösningar.

I vårt centrumrum har vi mycket byggmaterial där barnen b.la. kan göra magnetbygge och testa hur högt kan man bygga innan tornet rasar.

Vi har ateljéer på alla avdelningarna.
Lyckan: De små barnen har lera och naturmaterial som de kan plocka fram själva.

Ängen: Vi har en svart vaxduk där barnen kan rita med färgade tavelkritor!

Det finns bilder på allt material så de vet var sakerna hör hemma efter att de har använt dessa.

Vi har en plats för rollek – barnen hämtar material till det de ska leka, exempelvis kiosk, veterinär och pizzeria.

Vi har börjat tänka på färger och har beställt backar och kommer att färgkoordinera rummen.

Vi har även rensat på hyllor som hänger högt upp eftersom det ger ett rörigt intryck

Matsal
I matsalen finns en ramp så barnen når att ta maten själva. En avdelning åt gången äter mat i matsalen, det blir lugnare för barnen.

De små barnen äter i en mindre matsal där de får hämta maten själva från en vagn.

I matsituationen blir barnen mer självständiga. Hjälp mig att göra det själv (Montessori)

Ett exempel på hur vi arbetar i lärmiljöerna

Vårt vattenprojekt – Hela huset har vatten som projekt/tema

Exempel: vi har målat en hylla så får barnen skapa sina fiskar

Vi har talat om vattnets kretslopp

Digitala lärmiljöer

några exempel:

 • Green screen,
 • Digitalt förstoringsägg
 • Osmo
 • Bluebot

Se Lilltorpets presentation här (pdf) , 17.8 MB.

Förskolan Äventyret

Förskolans profil är äventyrspedagogik.

Lärmiljön i naturen
Förutom själva förskolan så har vi tillgång till stugan på Ekebacken samt skogen runt stugan.

Vi har en pedagog som börjar kl. 08.00 som förbereder lärmiljön i skogen.

I stugan på Ekebacken har vi återskapat naturen – faktaböcker kring djur och natur, grön heltäckningsmatta. Vi jobbar med Sveriges djur just nu. I stugan har vi placerat ut sittpuffar med avstånd för de barn som behöver mer space.

Alla avdelningar är inte i skogen och stugan samtidigt. Vi som är på förskolan jobbar då med normer och värden, språk och kommunikation.

Lärmiljön på förskolan
Alla tre avdelningar samarbetar och har gemensamma förråd men varje avdelning har sin egen ateljé.

Rummen på förskolan har namn efter färger där vi skapar olika mötesplatser för barnen där de kan leka.

Allt material är tillgängligt i barnens höjd. Vi gör också olika anpassningar för barnen.

Det är viktigt att vara tillåtande efter barnens önskan att få upptäcka och lära.

Bildstöd – vi är mångkulturella och har barn som bara använder bilder för kommunikation.

Schema i kapprummet – med bland annat "kläder efter väder". Bilderna är gemensamma för alla adelningar.

Time-timer används överallt. Exempelvis när barnen är ute på förskolegården och cyklar. När vi tar tid med Time-timer så underlättas turtagningen.

Vi har en mycket stor gård med bland annat gungor, klätterträd och mindre träd som ger skugga på sommaren. Vi jobbar med att avdela gården så vi får olika lärmiljöer även där.

Några exempel på hur vi arbetar i lärmiljöerna

Vi blandar olika material och utgår från barnens fantasi. Vi arbetar hållbart, återanvänder mjölkkartong, tvålpump, yoghurtburk, osv. Det kostar inget och barnen tycker att det är jätteroligt.

När när vi arbetade med tema vatten så undrade barnen om man kunde bygga båtar av lego så det testade vi!

När vi diskuterade om alla kan vara författare så gjorde barnen egna böcker.

Digitala lärmiljöer

 • Vi har bland annat:
  Beebots som barnen programmerar
 • Osmo
 • Projektorer
 • Greenscreen

Barnen dokumenterar även sitt lärande via Ipad.

Se Äventyrets presentation här (pdf) , 29.1 MB.

Förskolan Tuvan

Film om lärmiljöerna på Tuvans förskola som är en 5-årsverksamhet i Hovmantorp.


Förskolan Violen

Utifrån Katinkas föreläsning och bok har vi skapat flera mindre mötesplatser eller rum i rummen med hjälp av mattor, låga bord och bordskivor. Vi har även använt låga möbler för att dela av rummen och avgränsa mötesplatserna.

Mötesplatsernas innehåll är skapat utifrån det som barnen visar intresse för som tex bygg och konstruktion med olika material (magnatiles, klossar, papprör,spegelstenar, kapplastavar), djur/natur, rollek och skapande. Mötesplatserna utgår från de mål som finns i läroplanen vilket ger barnen möjlighet att utvecklas inom skapande, matematik, språk och kommunikation, naturkunskap/teknik, digitalisering mm.

Miljöerna/mötesplatserna förändras hela tiden efter det barnen visar intresse för vilket innebär att vissa miljöer varar längre än andra.

Skapat mötesplatser som ger möjlighet till kommunikation och samspel mellan barn/barn och barn/pedagog då det är i interaktion med andra som språket utvecklas.

Materialet är tillgängligt, flyttbart och föränderligt. Vi erbjuder både formellt och informellt material i utbildningen.

Det viktigaste av allt i våra mötesplatser och miljöer är närvarande pedagoger som stöttar, sätter ord på det som sker och ställer frågor som utmanar barnen vidare i deras lek och tanke.

Se Violens presentation här , 35.1 MB.

Prästkragen & Myran

Prästkragen & Myran presenterade sitt arbete med lärmiljöer tillsammans då de ska slås ihop sommaren-22.

Det är viktigt med enhetlighet mellan alla avdelningarna. Barnen ska känna igen sig oavsett vilken avdelning de är på. Urval av material är bra! Detta följer med barnen till femårsverksamheten.

Då vi hade stängningsdag jobbade vi med de viktigaste mötesplatserna och det var bygg- och konstruktion och ateljén.

Tog fram lathundar för grundmaterial i Ateljén. Se exempelbild i bildspelet.

När barnen har vattenlek så behöver det inte vara stora baljor, det är lika roligt och lärorikt med små kärl.

Vi har gemensamt material som vi delar med oss av mellan avdelningarna.

Temaarbete, Motorikrum med klättervägg, madrass under.

Kuben – vi förändrar innehållet i den.

Vi har gjort mötesplatser till barnen. Miljöverkstan i kommunen har hjälpt oss att sänka borden genom att kapa bordsbenen. Det blev stor skillnad!

Det blir en helt annan självständighet för barnen när de kan nå det som är på borden.

Färgers betydelse.

Alla rum har gröna mattor. Naturfärgat i förvaringsbackar. Vi har kommit långt i tanken att vi ska arbeta gemensamt så att vi har samma tänk på alla avdelningar.

Se Prästkragens och Myrans presentation här , 5.2 MB.(pdf)

Förskolan Askungen

Vi har en nybyggd förskola med stora och luftiga lokaler. En bra grund eftersom allt är nybyggt.
Förskolan har bra planlösning med många nya barnanpassade möbler.

Utomhusmiljön:
I utomhusmiljön har vi mycket lekredskap med stötdämpande träflis som underlag.

På baksidan är den största gården. Alla avdelningar på Askungen har tillgång till gården. Framöver kommer vi dela av för de yngre barnen. Vi har även tillgång till en fin skog.

Inomhusmiljön:
Alla avdelningar på förskolan har gröna golv, förutom matsalen och korridorerna som har blågrå golv. Vi har en färgskala som matchar och det skapar lugn och enhetlighet.

Då alla möbler är likadana så kan man flytta möbler mellan avdelningarna och möblera om utifrån barnens intresse. Vi kan skapa mötesplatser med rum i rummen.

Soffor är bra för att dela av rummet. Bokhyllor som skärmar av. Vi låter våra lokaler vara levande. Vi möblerar om ofta!

Vi har också två ateljéer som barnen tycker mycket om.

När det gäller leksaker så har vi ”med måtta”. Exempelvis när barnen ska leka med tågbanan så har vi inte alla bitar framme i lådan. Man kan fylla på om barnet behöver fler bitar.

Vi har inte ett speciellt dockrum eller konstuktionsrum. Vi har allt material i rullbara lådor. Alla leker med allt, ingen skillnad på "pojkleksak" eller "flickleksak".

Se Askungens presentation här , 17.4 MB. (pdf)

Ställ en fråga
Cecilia Stavert
Jag heter Cecilia Stavert och arbetar som samordnare på Barn - och utbildningskontoret.

Kalender

Senaste inlägg
20 juni 2024 11:30
Kulturskolan främjar psykisk häl...
19 juni 2024 10:00
Kvarndammskolans avslutning på t...
13 juni 2024 11:30
Sambadag, sommarkonsert och stip...
05 juni 2024 11:17
Slutredovisningar av våra förste...
03 juni 2024 07:30
Närodlad kultur
14 maj 2024 10:30
Jorden runt på Kvarndammskolan
07 maj 2024 10:30
Årskurs 4 på Kvarndammskolan har...
14 mars 2024 07:30
Stråkelever spelade med Sofia Ka...
05 mars 2024 13:30
Läraraktiviteter om demokrati oc...
29 februari 2024 07:30
Eleverna i årskurs 4 på Björskol...
14 februari 2024 10:15
Elever ställer ut på Lessebo bib...
31 januari 2024 14:00
Böcker och gympa – så ska pojkar...
24 januari 2024 09:30
Lessebo kommuns arbete uppmärksa...
16 januari 2024 17:00
Hem - och expertgrupper: Skriva ...
19 december 2023 07:30
Musikhjälpen som en del i skolar...
14 december 2023 12:00
Digitalt centralt innehåll i LGR22
12 december 2023 07:30
Eleverna i årskurs 4 på Lustigku...
01 december 2023 13:15
Skolor i Lessebo kommun samlar i...
20 oktober 2023 13:30
Hem - och expertgrupper
10 oktober 2023 15:00
Barnens bästa gäller! I Kronober...
26 september 2023 13:30
Amela är Årets Elevhälsoförbättrare
22 september 2023 12:15
Nyhetsbrev digitalisering - Sept...
14 september 2023 09:00
APE: Alla - Par - Enskilt
06 september 2023 12:00
Genredigerat djur & Stoppa hacke...
15 juni 2023 08:00
Bikupan challenge 2023
02 juni 2023 14:00
En god relation till eleverna sk...
23 maj 2023 12:00
Presentationer av våra förstelärare
17 maj 2023 07:30
”För hundra år sedan” skoltema p...
09 maj 2023 13:30
Besök från Tjeckien på högstadie...
04 maj 2023 07:30
Aktiviteter före, under och efte...
18 april 2023 07:30
Elever på Kvarndammskolan skrev ...
04 april 2023 07:30
Hitta min partner
30 mars 2023 07:30
Månadens UF-företag i mars 2023
21 mars 2023 09:30
Berit är lärarrepresentant i Rym...
02 mars 2023 07:30
Alla för en - kooperativ struktu...
14 februari 2023 10:00
Brasslek på Björkskolan i Skruv! 🎺
07 februari 2023 07:30
Kommunövergripande konferens ang...
03 februari 2023 08:30
Hör vi ihop? kooperativ struktur
01 februari 2023 08:00
Nu finns Kulturskolan på Hackeba...
22 november 2022 07:30
Barnboksveckan: Alfons Åberg f...
03 november 2022 12:15
Läxor och likvärdiga förutsättni...
31 oktober 2022 16:00
Kreativt skrivande - nytt ämne p...
25 oktober 2022 13:00
Prova-på på Kulturskolan, bygg...
23 september 2022 10:30
Nytt ämne på Kulturskolan - text...
12 september 2022 09:00
Med PAX ska Veronica ordna arbet...
08 september 2022 07:34
Strategisk kompetensförsörjnings...
16 augusti 2022 14:45
Våra kommun- & länslicenser läså...
10 juni 2022 08:00
Klass 2B på Hackebackeskolan har...
08 juni 2022 12:00
Försteläraruppdragen och dess ef...
08 juni 2022 09:00
Författande elever på Kvarndamm
02 juni 2022 10:36
Besök på Bikupan av tjeckiska el...
23 maj 2022 07:30
Lärmiljöer på förskolorna i Less...
09 maj 2022 08:00
Månadens UF-företag i april från...
12 april 2022 07:30
Två klasser från Bikupan kom til...
07 april 2022 07:30
Science on Stage 2022 - reportag...
05 april 2022 07:30
Barnens bästa gäller! I Kronober...
29 mars 2022 12:06
Resurser för ukrainska elever
28 mars 2022 12:00
Kvarndammskolan vann sista kvart...
17 mars 2022 07:30
Kulturskolan och ett gott samarb...
15 mars 2022 07:30
Äggprojektet på Tuvans förskola
10 mars 2022 13:31
Lärarna Felicia och Ida får svar...
01 mars 2022 07:30
Bikupan till regionfinal i Tekni...
18 februari 2022 07:30
Psykiatriska symtom hos barn och...
15 februari 2022 07:30
Kvarndammskolan till Vi i femman
01 februari 2022 07:30
Barn och unga får fler och mer v...
14 december 2021 07:30
Förstelärare leder till resultat
30 november 2021 09:00
”Sjukt smart – innovation i kamp...
25 november 2021 07:30
Lektionsobservation stärker lära...
16 november 2021 07:30
Kulturhuset – tre verksamheter möts
28 september 2021 09:26
Binogi
26 augusti 2021 13:15
Digitala verktyg som stöd i lära...
10 juni 2021 10:00
Nyhetsbrev från utbildningschefe...
08 juni 2021 14:00
Intygsutdelning och avslutning f...
04 juni 2021 08:38
Central förstelärare med inriktn...
18 maj 2021 12:27
Lustigkulla skola plockade 144 k...
04 maj 2021 07:30
Barnens bästa gäller! I Kronober...
29 april 2021 08:06
Skolan och förskolan i Lessebo k...
27 april 2021 08:21
Lustigkulla skola tävlar i Vi i ...
22 april 2021 11:00
UF-företagare på Lessebo gymnasi...
15 april 2021 08:31
Nyhetsbrev från utbildningschefe...
13 april 2021 07:30
Mikroundervisning på förskolor
25 mars 2021 15:58
Barnens bästa gäller! I Kronober...
19 mars 2021 13:29
Flera yrken i elevhälsan
10 mars 2021 07:30
Pedagogisk utemiljö på förskolan...
04 mars 2021 16:00
Pilotmodell för barnets bästa
25 februari 2021 07:30
 Lessebo kulturskola- Den instäl...
10 februari 2021 11:11
Barnens bästa gäller! I Kronober...
04 februari 2021 09:00
Maker tour - Mot nya höjder
19 januari 2021 07:30
Barnens bästa gäller! i Kronober...
17 december 2020 07:30
Kommunövergripande konferens - R...
14 december 2020 12:00
Annorlunda år resulterar i annor...
14 december 2020 09:00
Samarbetsprojekt i textilslöjd &...
01 december 2020 10:43
Nyhetsbrev Barnens bästa gäller ...
05 november 2020 11:00
Gymnasieskolan får pris
28 oktober 2020 11:16
Årets nätspridare 2020
15 oktober 2020 11:45
MUZZY CLUB – det digitala språkl...
21 september 2020 12:45
Projekt kring suicidpreventiva d...
08 september 2020 10:03
Barnens bästa gäller! i Kronober...
01 september 2020 08:38
Våra kommun- & länslicenser
27 augusti 2020 07:30
Varmt välkommen till Kulturskola...
20 augusti 2020 08:03
Nytt läsår: Fler behöriga lärare
18 augusti 2020 07:30
Digitala kompetensdagen 27 oktob...
17 augusti 2020 16:21
Barnens bästa gäller! i Kronober...
10 juni 2020 07:30
Central förstelärare i matematik
09 juni 2020 07:30
Arbete med extra anpassningar - ...
08 juni 2020 07:30
Central förstelärare med inriktn...
05 juni 2020 07:30
Försteläraruppdraget i värdegrun...
02 juni 2020 07:30
Central förstelärare - Nyanlända...
28 maj 2020 07:30
Förstelärare på Lessebo utbildni...
19 maj 2020 07:30
"Hur får vi alla med på digitali...
14 maj 2020 16:12
Försteläraruppdraget på Kvarndam...
12 maj 2020 07:30
Musikvideo från Kulturskolan i L...
07 maj 2020 07:30
Försteläraruppdragen på Hackebac...
22 april 2020 07:30
Kulturskolans personal erbjuder ...
16 april 2020 07:30
Begreppa - kommunlicens i Lesseb...
09 april 2020 08:11
Apptips! Tripp, Trapp, Träd
25 mars 2020 14:25
Informationsbrev från utbildning...
17 mars 2020 10:38
Stöd för distansundervisning i s...
17 mars 2020 07:30
Uttryck och möten i kulturbygd
10 mars 2020 07:30
Några platser kvar...
05 mars 2020 08:00
Barnens bästa gäller! i Kronober...
20 februari 2020 07:30
SO-rummet. Gratis digital resurs
11 februari 2020 07:30
Sportlovsaktivitet på Kulturskolan
06 februari 2020 19:26
Nördar är vi allihopa!
04 februari 2020 07:30
Förstelärare i digitalisering - ...
30 januari 2020 07:30
Digitalt skapande på Kulturskolan
28 januari 2020 07:30
Besök i årskurs 7 – medborgarför...
14 januari 2020 09:21
Fler möjligheter i MattePortal.s...
20 december 2019 14:50
God Jul och Gott nytt år!
19 december 2019 07:30
Skolforskningsportalen gör forsk...
17 december 2019 08:49
Nyhetsbrev december Barnens bäs...
05 december 2019 07:30
Välkommen på julkonsert 9/12
03 december 2019 07:30
Branschdag på Lessebo gymnasieskola
28 november 2019 08:58
Barnkonventionen blir lag - hur ...
26 november 2019 07:30
Välkommen på Julkonsert i Skruv!
21 november 2019 07:30
Elevens val - sång, lyssna till ...
11 november 2019 09:42
LegiLexi - kartlägg elevernas lä...
31 oktober 2019 14:50
Halloweenhälsning från Lessebo k...
31 oktober 2019 07:56
SKL:s besök på öppna förskolor s...
29 oktober 2019 07:30
Monster - egenskrivet material a...
22 oktober 2019 07:30
På vilken hylla i hjärnan hamnar...
18 oktober 2019 12:58
Välkommen till Kväll på Kultursk...
08 oktober 2019 11:35
Veckans apptips - Mixat
01 oktober 2019 09:04
Skolverket presenterar förslag p...
26 september 2019 07:30
Poluglutt i Lessebo kommuns förs...
24 september 2019 07:30
Nyheter i Skolplus
29 augusti 2019 08:25
Science Gym besöker Lessebo
22 augusti 2019 07:30
Elevens val - Rock på Kulturskolan
19 augusti 2019 08:37
Nya lärare - en satsning från UR
13 juni 2019 13:29
Digitala aktiviteter rustar barn...
04 juni 2019 07:30
Alice-ensemblen
03 juni 2019 09:02
Bikupan Challenge 2.0 är här
28 maj 2019 12:19
Skype i din iPad
21 maj 2019 11:28
Föräldragrupp för somaliska vård...
09 maj 2019 07:30
Matresan - egenskriven text av e...
03 maj 2019 10:13
Grattis Hackebackeskolan och Kva...
02 maj 2019 10:18
Kulturskolan i Lessebo presenter...
17 april 2019 14:18
Elevens val på Kvarndammskolan -...
11 april 2019 13:19
Galaxen - Lessebos nya förskola!
10 april 2019 08:56
Välkomna till Hackebackeskolan i...
08 april 2019 08:42
Välkommen till öppet hus på Kult...
02 april 2019 07:24
Elevens val på Hackebackeskolan ...
26 mars 2019 07:30
Förstelärare i digitalisering på...
21 mars 2019 11:41
Linnéstudenter undersöker ungas ...
19 mars 2019 13:00
#skolDigiplan   Nationell hand...
15 mars 2019 09:53
Elevens val på Björkskolan - kör...
07 mars 2019 09:24
”Digitala hjälpmedel möjliggör f...
05 mars 2019 13:52
Vi håller rent i Lessebo kommun
01 mars 2019 16:32
Skådespelarpresentation av Den...
27 februari 2019 11:55
Nyhetsbrev februari Barnens bäs...
20 februari 2019 15:13
F örstelärare i digitalisering
15 februari 2019 10:52
Välkommen på en kreativ sportlov...
14 februari 2019 07:00
Utbildning i länslicensen KIKORA!
12 februari 2019 11:30
Webinarworkshop idag 13/2 klocka...
05 februari 2019 09:21
Elevens val - körsång
01 februari 2019 09:00
Fyra som för förskolorna framåt
23 januari 2019 07:30
Utbildning i länslicensen KIKORA!
22 januari 2019 09:04
Kommunövergripande konferens i ...
17 januari 2019 14:24
Elevens val på Kulturskolan, ett...
16 januari 2019 07:30
Länslicens i webbläromedlet Crea...
15 januari 2019 09:02
Central förstelärare inom IKT
10 januari 2019 07:30
Föreläsning om anpassning av nat...
08 januari 2019 07:30
Språk- och kunskapsutvecklande u...
18 december 2018 15:04
Vad gör en skolkurator?
17 december 2018 11:45
Barnens bästa gäller! - i Kron...
17 december 2018 07:30
Lessebo Gymnasieskolas Framtidsm...
14 december 2018 08:49
Internationellt julbord på famil...
13 december 2018 08:25
Barnboksveckan på Björkskolan i ...
10 december 2018 16:02
Åk 7 besöker kommunen
07 december 2018 08:43
Jakten på den stulna julen
04 december 2018 15:29
Digitala lektioner från Internet...
03 december 2018 15:00
Veckans miniworkshop i Skoldatat...
29 november 2018 07:30
Varmt välkommen till Kulturskola...
27 november 2018 12:05
Vektor - träna med forskningsbas...
22 november 2018 13:55
ASL- att skriva sig till lärande
20 november 2018 07:30
Sopmonster på Zebran
19 november 2018 12:13
Nu är det dags för höstens kommu...
15 november 2018 11:04
Reducerad avgift till Kulturskolan
13 november 2018 08:47
Svenskaportal.se - vår senaste l...
08 november 2018 08:40
Berits material nu läromedel i h...
05 november 2018 09:05
Elevens val - körsång
18 oktober 2018 16:53
Central förstelärare i matematik...
12 oktober 2018 13:14
Digitala verktyg som stöd i lära...
11 oktober 2018 16:52
Studi.se - så loggar du och dina...
08 oktober 2018 11:37
Rätt information i rätt system
28 september 2018 07:30
Kulturskolan i Lessebo presenter...
27 september 2018 08:45
Förstelärare på Bikupan i engels...
25 september 2018 07:30
Digitala Lessebo uppmärksammas n...
18 september 2018 07:30
Nuuu kööör vi!!
13 september 2018 09:57
Förstelärare i specialpedagogik
04 september 2018 07:30
Veckans miniworkshop i Skoldatat...
03 september 2018 08:30
Google Suite for Education
29 augusti 2018 12:56
En förtydligad läroplan ska höja...
29 augusti 2018 09:45
Gustav Fridolin presenterar förs...
28 augusti 2018 12:05
Nya lagar inför höstterminen
13 augusti 2018 11:32
LegiLexi - välkommen till introd...
19 juni 2018 13:26
Årets svensklärare 2015
11 juni 2018 10:44
Vernissage på Lustigkulla skola ...
07 juni 2018 08:40
Programmering i skolan
04 juni 2018 07:30
Intygs- och stipendieutdelning f...
01 juni 2018 07:53
Fairytale - dansföreställning ik...
31 maj 2018 07:30
Matematikverkstad med problemlös...
24 maj 2018 07:00
Kooperativt lärande
23 maj 2018 11:39
jagharläst.se
21 maj 2018 10:02
Kulturskolan i Lessebo presenter...
18 maj 2018 08:00
GDPR
17 maj 2018 07:30
Lärare – ett fantastiskt yrke!
10 maj 2018 07:30
Läsvecka på Kvarndammskolan
08 maj 2018 07:30
Aktiviteter på Bikupan under Vär...
07 maj 2018 07:49
Alla har vi olika bagage
04 maj 2018 07:30
Apptips - Lär dig svenska med SV...
02 maj 2018 16:00
Skönlitteratur på dag om kompete...
30 april 2018 07:30
Knappt en månad kvar till premiär..
24 april 2018 07:30
Arbetsmarknadsvecka på Lessebo u...
20 april 2018 08:00
Några intryck från Sett-mässan i...
17 april 2018 10:59
Analyser av matematikbetygen för...
12 april 2018 08:58
Att ta in verkligheten i klassru...
10 april 2018 07:30
Våga välja OCH välja bort – digi...
05 april 2018 07:30
Diskussion om nya skrivningar i ...
03 april 2018 07:21
Projekt X
29 mars 2018 08:02
Glad Påsk
27 mars 2018 07:30
Hur ser en regnbåge ut? Barnen...
22 mars 2018 10:42
Internetstiftelsen i Sverige. Di...
20 mars 2018 08:23
Bilder från två lyckade Kulturkv...
20 mars 2018 08:18
Tillsammans gör vi varandra bra!
15 mars 2018 08:30
Högstadieskolan i Lessebo preste...
13 mars 2018 10:31
Idag är det källkritikens dag
12 mars 2018 07:30
Välkomna till Kulturskolans kult...
08 mars 2018 07:30
Art Smart - digital undervisning...
06 mars 2018 07:30
Skolverkets omvärldsblogg - skol...
27 februari 2018 07:30
Studiestöd på modersmål – Inläsn...
22 februari 2018 14:30
Omtanke i form av ett hjärta
20 februari 2018 08:00
Förskolechefen bloggar
15 februari 2018 10:16
Veckans app och onlinespel- Sete...
02 februari 2018 09:36
Kulturskolans teaterorkester
30 januari 2018 20:00
Kulturskolan i Lessebo repeterar...
25 januari 2018 11:30
Veckans app-tips NE Junior
23 januari 2018 07:30
Trådlöst microskopägg ger barnen...
22 januari 2018 09:13
Webbkurs om programmering
12 januari 2018 09:08
Terminsstarten på Lessebo kultur...
21 december 2017 14:29
God Jul och Gott Nytt År från os...
19 december 2017 07:30
Kulturkväll i julens tecken
14 december 2017 07:30
Den digitala verkligheten – hot ...
12 december 2017 07:30
En ljus framtid!
07 december 2017 19:57
Webbseminarium från SPSM på 30 m...
05 december 2017 07:30
InPrint 3 – möjligheternas program
30 november 2017 07:30
Förstelärare med fokus på format...
28 november 2017 08:00
Robot hjälper sjuka barn att hän...
23 november 2017 07:30
Tydligare skrivningar om digital...
21 november 2017 08:00
Sammanställning av de nya skrivn...
16 november 2017 08:00
Föreläsning om digital verksamhe...
14 november 2017 08:00
Förstelärare med uppdrag - IT
10 november 2017 16:18
Utkast förskolans reviderad läro...
31 oktober 2017 08:00
Tips på intressanta föreläsningar
27 oktober 2017 16:43
Nationell digital strategi
23 oktober 2017 08:00
Studi.se från årskurs 4 till gym...
19 oktober 2017 16:00
Utställning på Huseby Bruk inom ...
17 oktober 2017 08:00
Nätverk i kommunen
12 oktober 2017 08:00
Central förstelärare i nyanlända...
09 oktober 2017 09:00
Förstelärare i matematik på Björ...
09 oktober 2017 08:00
Studie- och yrkesvägledning som ...
02 oktober 2017 09:00
Vi skriver - böcker!
28 september 2017 09:00
Att skriva sig till läsning
27 september 2017 08:00
Problem är till för att lösas
27 september 2017 08:00
Utbildning i InPrint3
25 september 2017 07:30
Central förstelärare i matematik...
14 september 2017 19:46
Framför synpunkter på förskolans...
11 september 2017 08:00
Elever på Kvarndammskolan gör fi...
07 september 2017 08:00
Bygga svenska - bedömningsstöd
07 september 2017 08:00
Alla förskolor i Lessebo bloggar
04 september 2017 11:00
Make IT flow - Mot nya höjder hö...
31 augusti 2017 07:30
Utforska fingerfärg
28 augusti 2017 08:00
Förstelärare i studie- och yrk...
24 augusti 2017 08:00
"Ord ger dig vingar"
21 augusti 2017 15:56
Här kan du ta del av skolforskning
17 augusti 2017 08:00
Förstelärare i ämnesövergripande...
14 augusti 2017 08:00
Läsdag på Kvarndammskolan
20 juni 2017 08:30
Skolans digitalisering
20 juni 2017 07:30
Lärcirkel på vuxenutbildningen
19 juni 2017 08:00
Förstelärare i kollegialt lärand...
16 juni 2017 10:44
Hållbara samhällen i årskurs 9
05 juni 2017 07:30
Lågaffektivt bemötande Bo Hej...
29 maj 2017 07:30
Förstelärare i praktisk NO/tekni...
24 maj 2017 07:30
Förstelärare IT-pedagogik
22 maj 2017 10:50
Translanguaging
19 maj 2017 16:10
Premiär för Pedagog Lessebo
19 maj 2017 16:00
Arbete med programmering på lågs...
19 maj 2017 15:30
Beställning av appar
Visa alla

Pedagog Lessebo

 • Cecilia Stavert - Samordnare
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 18

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

 • Evelina Danielsson - Nämndsekreterare
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 48

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se