Vision

Barn och elever i vår verksamhet känner trygghet, trivsel och ska mötas av höga förväntningar.
De utmanas, rustas med kunskaper och får möjlighet att utveckla sina förmågor för att göra skillnad för sig själv och andra. Barn- och elever ges stöd så att varje individ kan nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Arbetet följs upp av ett välarbetat systematiskt kvalitetsarbete på alla nivåer för att identifiera varje enhets fortsatta utvecklingsarbete.

Vi jobbar tillsammans med visionen i fokus. Visonen som är väl förankrad i skolans styrdokument för att ge alla barn och elever förutsättningar till ett livslångt lärande.

Vision
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 2 juli 2020
Publicerad: 11 november 2016 kl. 10.20

Pedagog Lessebo

 • Cecilia Stavert - Samordnare
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 18

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

 • Evelina Danielsson - Nämndsekreterare
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 48

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se