Nätverksträff med Näringslivsrådet

Ett prioriterat mål i handlingsplanen som rådet har beslutat - Få igång nätverkandet i kommunen.

Därav bjöd näringslivsrådet in till Nätverksträff på Kosta Boda Art Hotel den 30/1 och det blev stor uppslutning från kommunens företagare.

Vi fick lyssna på Torsten Jansson som är grundare och ägare av New Wave Group som berättade inspirerat om sin syn på entreprenörskap och ledarskap. Hans viktigaste medskick var att man skall våga vara modig. Alla satsningar man gör blir inte lyckade. Man måste våga misslyckats för att kunna lyckas! Våga sätta höga mål för verksamheten och arbeta med en vision om vart man vill. Se till att bygga en organisation som styrs av tydliga värderingar.

Torsten berättade också om satsningen som är på gång i Kosta med bland annat Multihallen som skall heta Craft Arena och beräknas stå klar i början på november 2024.

Louise Brolin som arbetar som affärsutvecklare för strategiska samarbeten på Växjö Linneaus Sicence Park berättade om deras verksamhet och att regionens företagare gärna fick använda deras olika labbmiljöer. Fokusområden för deras verksamhet är Cirkulär ekonomi, Smarta staden, Skog och Trä samt Digitalisering.

Avslutningsvis pratade Niklas Malmros som är VD på Sigma Technology om digitala produktpass. Snart kan i princip allt som säljs inom EU behöva ett så kallat digitalt produktpass. Detta ställer helt nya krav på hållbarhetsdata hos både tillverkare och importörer. Men de nya kraven kan också ge helt nya affärsmodeller. De digitala passen ska följa produkterna och göra det möjligt att enkelt och snabbt få all hållbarhetsdata om varan, från råvara till färdig produkt. Det kommer att vara på ”need to know basis”, det vill säga alla kommer inte att få tillgång till all data utan olika grupper får tillgång till data som är avsedd för dem. Till exempel kommer myndigheter enkelt kunna göra kontroller, kunder kommer kunna göra välgrundade val, och det kommer att bli enklare att reparera en produkt.

Stort TACK till alla som deltog och för ert engagemang!

Är du sugen på att nätverka? Kontakta Lessebo kommuns Näringslivsavdelning så är du varmt välkommen på nästa träff.


Senast uppdaterad: 22 februari 2024
Publicerad: 22 februari 2024 kl. 08.00

Näringslivskontoret

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se