Företag, stöd och rådgivning

Text

Näringslivskontoret är en resurs för alla företag i kommunen. Vi arbetar för att stödja, stimulera och utveckla kommunens näringsliv. Vi arbetar också för att förenkla företagens kontakter med olika kommunala verksamheter och andra offentliga myndigheter.

Stöd till dig som redan är företagare
Ett framgångsrikt näringsliv är en viktig del i kommunen. För att skapa ett bra företagsklimat och hållbar tillväxt arbetar vi bland annat med:

  • Dialog med företagen via företagsbesök, nätverksträffar, branschträffar, näringslivsråd, m. m.
  • Information via nyhetsbrev, mail, hemsida och sociala medier
  • Näringslivsavdelningen finns till , för bra och snabb service, som hjälper dig att hitta rätt inom kommunen och ge svar på dina frågor när det gäller till exempel tillstånd, bygglov, mark och lokaler
  • Samverkan med näringslivet och olika aktörer kring kompetensförsörjning
  • Samverkan med näringslivet kring Agenda 2030 och hållbarhetsfrågor
  • Samverkan med olika näringslivsorganisationer som Företagarna i Lessebo, Svenskt Näringsliv, Almi Kronoberg, Linnéuniversitetet, Växjö Science Park, med flera
  • Näringslivsstrategi för att utveckla näringslivet och ha förberedd och ledig verksamhetsmark
  • Attraktiv kommun där det är... Lätt att komma hem.
  • Business Region Kronoberg - samverkan med alla kommuner och regionen i Kronobergs län


Starta och driva företag
Funderar du på att starta eget företag eller vill utveckla ditt företag så finns det mycket stöd att få. Lessebo Kommun samverkar med flera olika organisationer för att underlätta för dig och ditt företagande.

NyföretagarCentrum, som i huvudsak finansieras av det lokala näringslivet och kommuner, samarbetar med både organisationer och myndigheter för att skapa så goda möjligheter till nyföretagande som möjligt. NyföretagarCentrum finns i Lessebo och fungerar som rådgivare för dig som funderar på att starta eget och kan bolla allt från affärsplan, budget, utveckling med mera.

verksamt.se kan du hitta information kring att starta och driva företag. Här kan du bland annat läsa om vad som krävs av dig, vilken företagsform du ska använda dig av och hur du skriver en affärsplan. Här finns också olika blanketter för att till exempel registrera företag och ansöka om F-skatt.

ALMI Företagspartner är statligt bolag och har till uppdrag att underlätta utvecklingen av små och medelstora företag, samt att stimulera nyföretagandet. De är också ett komplement till bankerna när det gäller att kunna få lån till sin verksamhet. ALMI finns i varje län och har därför god kunskap om de regionala förhållandena.

Coompanion Kronoberg hjälper framför allt ni som ska starta eller har en ekonomisk förening eller ett kooperativ. De hjälper också till med socialt företagande. De erbjuder tjänster inom företagsutveckling, utbildning, processledning, projekt och kostnadsfri företagsrådgivning.

Hos Skatteverket kan du som nyföretagare få information och hjälp med vilka blanketter som skall fyllas i för registrering av bolag, redovisning av skatt och moms etc.

Näringslivsavdelningen kan hjälpa dig att hitta rätt med dina frågor både inom Lessebo kommun men också till olika samarbetspartners. Vår Näringslivsavdelning kan ge en bild av hur företagandet och förutsättningarna ser ut i kommun. Kommunen hanterar också olika tillstånd som kan krävas för din verksamhet. Behöver du hjälp med mark eller lokal för din verksamhet kan vi hjälpa till kring de frågorna.

Etablera företag i kommunen.
Vi vet hur viktigt det är för dig med raka besked och en tydlig plan för din etablering och därför har vi tagit fram en etableringstrappa.

Steg 1:
Kontakt
Vi bokar ett möte där du vill och när du vill!

Steg 2:
Möte
Du får träffa relevanta funktioner i kommunen och bestämmer hur du vill gå vidare.

Steg 3:
Process
Planering av din etablering inklusive bygglov, energilösning och infrastruktur.

Steg 4:
Byggstart
Vår process är klar och det är upp till dig när du vill sätta spaden i jorden.


Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 1 februari 2023
Publicerad: 6 december 2016 kl. 09.52

Näringslivskontoret

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se