Socialnämnden

Socialnämndens verksamheter styrs av ett antal lagar såsom bland annat: Socialtjänstlagen, Hälso- & sjukvårdslagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Om Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för kommunens socialtjänst, vilket omfattar:

 • äldreomsorg
 • individ- & familjeomsorg
 • omsorg av personer med funktionsnedsättning
 • hemsjukvård
 • alkoholtillstånd
 • färdtjänst och riksfärdtjänst

 Socialnämnden har 11 ledamöter och lika många ersättare. 

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 20 december 2018
Publicerad: 23 januari 2017 kl. 12.03

Kommun och politik

 • Lars Altgård (s) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 01

 • Angelica Karlsson (c) - Kommunalråd
  Telefon: 0478-125 61

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Sara Nilsson - Kanslichef (IT-chef)
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 09

 • Johanna Dennerhed Bengtsson - Kommunledningskoordinator
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 04

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se