Ekonomiskt bistånd

Lessebo kommun tillämpar den riksnorm som finns vid beräkning av ekonomiskt bistånd. Det ekonomiska biståndet är behovsprövat och innan du kan beviljas bistånd måste alla andra möjligheter till försörjning ha undersökts.

Grundläggande information

Om du har tillgångar, exempelvis pengar på banken, aktier m.m måste dessa pengar användas först. Försörjningsstöd kan lämnas för skäliga kostnader till:

 • Livsmedel
 • Kläder och skor
 • Lek och Fritid
 • Hälsa & Hygien
 • Förbrukningsvaror
 • Dagstidning och telefon

Efter individuell bedömning ges även bistånd för skäliga kostnader till:

 • Bostad
 • Hushållsel
 • Hemförsäkring
 • Arbetsresor
 • Fackföreningsavgift
 • Avgift för arbetslöshetskassa

Efter prövning kan ekonomiskt bistånd även beviljas till andra nödvändiga utgifter, som exempelvis kostnader för barnomsorg, läkarvård, medicin, glasögon och tandvård. Ta kontakt med socialförvaltningen för mer information.

Krav som ställs på den enskilde

 • Om du ansöker om ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet, måste du vara anmäld som arbetssökande på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Det är obligatoriskt att delta i den anvisade arbetsmarknads- och utbildningsåtgärden som erbjuds dig.
 • Om du är sjuk och ansöker om ekonomiskt bistånd på grund av att du saknar sjukpenning eller har låg sjukpenning måste du uppvisa läkarintyg om sjukskrivning.
 • Om du studerar ska du söka studiestartsstöd eller studielån hos CSN.
 • Du ska söka alla bidrag du har möjlighet att få, till exempel bostadsbidrag, pension, sjukpenning, föräldrapenning, sjukersättning och underhållsstöd. Kontakta Försäkringskassan för att få veta mer om hur du ansöker.

Hur ansöker jag om ekonomiskt bistånd?

Du kontaktar kommunens växel på 0478 - 125 00 , Måndag - Fredag kl 09.00 - 10.00 och då kopplas du till en av socialsekreterarna som arbetar med ekonomiskt bistånd. Socialsekreteraren tar emot dina uppgifter och du får därefter ett brev hemskickat med besökstid, informationsbroschyr, ansökningsblankett, checklista samt information om de handlingar du ska ta med till första besöket hos socialförvaltningen. Om du inte har med dig alla handlingar vi ber om, kan detta orsaka längre handläggningstider eller att vi inte kan utreda din ansökan. Ansökningsblankett som lämnas till socialförvaltningen ska vara korrekt och fullständigt ifylld.

Första besöket

Till ditt första besök ska du ta med dig följande:

 • ID/legitimation, eventuellt beslut om uppehållstillstånd
 • Senaste årsbesked från dina banker
 • Ekonomisk översikt från dina banker
 • Kontoutdrag från samtliga konton tre månader bakåt i tiden från dagens datum
 • Din senaste deklaration. Har du inte deklarerat ska utdrag med kontrolluppgifter lämnas, vilket beställs från Skatteverket på 0771-567 567
 • Hyreskontrakt
 • Kostnader för boende. (Hyresavi och elfaktura. Drift- och räntekostnader vid boende i egen fastighet.)
 • Fakturor på de utgifter du ansöker om
 • Ifylld och underskriven ansökningsblankett och checklista
 • Ta med bankdosa eller mobilt bank-ID om du har internet-bank.

Bra att veta

 • Ekonomisk bistånd beviljas för en månad i taget.
 • Ekonomiskt bistånd beviljas inte till lån eller andra skulder. Vid en skuldsituation bör du i första hand kontakta långivaren eller företaget där skulden har uppstått. Du kan också ta kontakt med kommunens budget-och skuldrådgivare. Det är viktigt att du i första hand använder dina pengar till mat, hyra och el som är absolut nödvändigt för dig och dina barn.
 • Retroaktiva ersättningar räknas som inkomst vilket kräver ekonomisk planering. Om du får ett överskott en månad, dvs har mer pengar än vad familjen beräknas behöva för att ha en skälig levnadsnivå, räknas överskottet som en inkomst nästa månad. Därför är det viktigt att spara.

Provberäkning

På Socialstyrelsen webbplats kan du göra en provberäkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för att ta reda på om din ekonomi ligger över eller under nivån på försörjningsstöd.

Personakt, register och sekretess

Under den tid som du har kontakt med socialförvaltningen för vi journalanteckningar i personakten. Du har rätt att läsa dessa. Uppgifterna om dig förs in i dataregister med stöd av lag om behandling av personuppgifter inom socialtjänsten. Följande uppgifter om dig förs in i registret: personnummer, namn, adress, civilstånd, familjensammansättning, alla beslut, utbetalningar och beräkningar. Att du får ekonomiskt bistånd, samt är registrerad hos socialförvaltningen är sekretessbelagt. Personalen har tystnadsplikt.

Missnöjd med beslutet?

Om du inte är nöjd med beslut om bistånd enligt 4 kap 1,3 §§ Socialtjänstlagen, kan du överklaga det. Ett överklagande ska göras skriftligt inom tre veckor från den dag som du fått det skriftliga beslutet. I överklagandet ska du tala om vilket beslut du överklagar och vad du vill ha ändrat. Du kan få hjälp med att överklaga beslutet.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 2 december 2022
Publicerad: 24 januari 2017 kl. 11.56

Individ och familjeomsorg (IFO)

 • Ann Lund- Verksamhetschef individ och familjeomsorg
  Förvaltning/Avdelning: Individ och familjeomsorg
  Telefon: 0478-126 89

För att boka tid kontakta växeln.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
Telefax: 0478 - 313 17