Ekonomi och ekonomiskt bistånd

Socialtjänsten är kommuninvånarnas yttersta skyddsnät. Verksamheten är reglerad i socialtjänstlagen. Den säger att en person som vistas i kommunen och som inte kan försörja sig på annat sätt, kan ha rätt till ekonomiskt bistånd. Det ekonomiska biståndet är behovsprövat och ska vara en tillfällig insats, i avvaktan på annan inkomst.


Individ och familjeomsorg (IFO)

  • Vakant- Verksamhetschef individ och familjeomsorg
    Förvaltning/Avdelning: Individ och familjeomsorg
    Telefon: 0478-126 89

För att boka tid kontakta växeln.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
Telefax: 0478 - 313 17