Tips på verksamheter där du kan få hjälp

Du kan få hjälp från flera olika ställen om du inte mår bra. Här har vi listat några. I plusboxarna finns mer information och kontaktuppgifter.

Individ- och familjeomsorg - socialtjänst
Elevhälsan inom skolan
1177 Vårdguiden
Familjecentralen
 • Familjecentralen i Lessebo Öppnas i nytt fönster. drivs i samverkan mellan Region Kronoberg och Lessebo kommun. På Familjecentralen finns fyra verksamheter, barnmorskemottagning barnavårdscentral, öppen förskola och råd och stöd.

  Telefon:
  0478-125 21
Vårdcentralen i Lessebo
Barn- och ungdom med psykisk ohälsa, Region Kronoberg
  • I Region Kronoberg får barn med psykisk ohälsa stöd från olika enheter beroende på har allvarliga svårigheter man har.

   Barn - och ungdomshälsan
   Familjer med barn/ungdomar 6–17 år med lättare till måttliga psykiska besvär, såsom oro/rädsla, nedstämdhet, kriser i livet, problem i familjen, stress eller sömnsvårigheter, får stöd av barn- och ungdomshälsan.

  Region Kronobergs specialistpsykiatri för barn och unga
  (tidigare BUP)

  Bedömer, utreder och behandlar barn och ungdomar till och med 18 år
  med allvarlig psykisk ohälsa.

  Kontakten går via enheten En väg in för barn och ungdomar med psykisk
  ohälsa
  Telefon:
  0470-58 20 30

  Länk: Barn och ungdom med psykisk ohälsa Länk till annan webbplats.

  UMO - Ungdomsmottagning på nätet
  BRIS
  BVC - Barnavårdscentralen
  • Barnavårdscentralen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Lessebo erbjuder första hembesök till alla nyblivna föräldrar. Enskilt samtal med nyblivna mammor efter 10-12 veckor. Babymassage och föräldragrupper under barnets första år. BVC erbjuder rådgivning angående amning, kost, hälsa, utveckling, livsstilsfrågor och föräldraskap.

   Telefon: 0478-79 49 34
  Barn- och ungdomslinjen IVO
  • Barn och ungdomslinjen IVO. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du som har kontakt med socialtjänst eller sjukvård, eller bor på elevhem, har rätt att kontakta oss för att få information om dina rättigheter.
   Du har rätt till god vård och omsorg. Det innebär bland annat att det ska vara lätt för dig att söka och få hjälp om du är sjuk eller mår dåligt.
   IVO ska se till att socialtjänsten och hälso- och sjukvården följer de lagar och regler som finns. Om de du träffar där inte lyssnar eller om du tycker att dina rättigheter inte respekteras kan du vända dig till IVO.
  Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
  Ja Nej

  Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
  Senast uppdaterad: 27 juli 2022
  Publicerad: 16 januari 2017 kl. 15.38

  Individ och familjeomsorg

  • Vakant- Verksamhetschef individ och familjeomsorg
   Förvaltning/Avdelning: Individ och familjeomsorg
   Telefon: 0478-126 89

  Socialförvaltningen

  • Catherine Persson Lundgren - Socialchef
   Förvaltning/Avdelning: Socialförvaltningen
   Telefon: 0478-125 74

  • Anna-Lena Palm Stjärna - Medicinskt ansvarig sjuksköterska
   Förvaltning/Avdelning: Hemsjukvården
   Telefon: 0478-125 84, 070-341 25 84

  • Paul Bohman - Administrativ assistent
   Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
   Telefon: 070-875 56 18

  • Vakant - Verksamhetsutvecklare
   Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
   Telefon: 0478-125 44

  • Linus Kjellsson - Vik. nämndssekreterare
   Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
   Telefon: 073-054 83 84

  • Fanni Nilsson - Utvecklingsledare
   Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
   Telefon: 070-457 83 22

  Äldreomsorg

  • Johan Strand - Verksamhetschef vård och omsorg
   Förvaltning/Avdelning: Äldreomsorg och Omsorg om personer med funktionsnedsättning
   Telefon: 0478-127 59

  • Aija Karlsson - Myndighetshandläggare SoL
   Förvaltning/Avdelning: Lessebo/Skruv
   Telefon: Kontakt via växel, 0478-12500

  • Anita Hansson - Myndighetshandläggare SoL
   Förvaltning/Avdelning: Hovmantorp/ Kosta
   Telefon: Kontakt via växel, 0478-125 00

  • Vakant - Enhetschef
   Förvaltning/Avdelning: Lessebo hemtjänst
   Telefon: 0478-125 95

  • Ann-Charlott Westrin - Enhetschef
   Förvaltning/Avdelning: Hovmantorp hemtjänst
   Telefon: 0478-127 59

  • Vakant - Enhetschef
   Förvaltning/Avdelning: Kosta hemtjänst
   Telefon: 0478-127 25

  • Sara Edstrand - Enhetschef
   Förvaltning/Avdelning: Skruv hemtjänst
   Telefon: 0478-127 00

  Hemsjukvården

  • Ulrika Elgborn - Verksamhetschef hälso- och sjukvård
   Förvaltning/Avdelning: Kommunal hälso- och sjukvård
   Telefon: 076-8517372

  Anhörigstöd

  • Lotta Westrin - Anhörigsamordnare
   Ansvarsområde: Anhörigstöd i Lessebo kommun
   Telefon: 0478-125 85
   E-post: anhorigstod@lessebo.se

  Omsorg om personer med funktionsnedsättning

  • Johan Strand - Verksamhetschef vård och omsorg
   Förvaltning/Avdelning: Äldreomsorg och Omsorg om personer med funktionsnedsättning
   Telefon: 0478-127 59

  • Peter Holmström - Enhetschef
   Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
   Telefon: 0478-126 65

  • Haris Aljicevic - Enhetschef
   Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
   Telefon: 0478-126 47

  • Therese Tenggren - Myndighetshandläggare LSS/Socialpsykiatrin
   Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
   Telefon: 0478-126 78

  • Emma Nordqvist - Myndighetshandläggare LSS/Socialpsykiatri
   Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
   Telefon: 0478-125 55

  Vill du skicka e-post till oss?

  Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

  Kontakt Lessebo kommun

  Lessebo kommun
  365 80 Lessebo

  Telefon: 0478 - 125 00
  E-post: info@lessebo.se