Elevhälsa

Elevhälsa

Inom barn- och utbildningsförvaltningen finns en samlad organisation för elevhälsan. Elevhälsans arbete bedrivs utifrån ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Elevhälsan

Elevhälsan står för insatser av fyra olika slag:

 • Specialpedagogiska (specialpedagoger)
 • Psykologiska (skolpsykolog)
 • Psykosociala (kuratorer)
 • Medicinska (skolsköterska, skolläkare, logoped)


De olika professionerna samverkar med varandra och arbetar direkt med eleven och hans eller hennes familj samt med personalen inom skolan.

Varje skola har ett eget elevhälsoteam och har tillgång till de olika professionerna.

Elevhälsans medicinska insats i Lessebo kommun ingår i sammanhållen journalföring

Detta innebär att skolsköterskan och skolläkaren som arbetar inom elevhälsans medicinska insats (EMI) har möjlighet att ta del av barnets uppgifter i Regions Kronobergs patientjournal. Region Kronobergs har också samma möjlighet att ta del av det som EMI skriver. Detta gör att vården kring barnet blir både säkrare och mer effektiv.

Skolsköterskan och skolläkaren som möter barnet i skolan får genom sammanhållen journalföring tillgång till information om till exempel provresultat, mediciner och behandlingar. Det leder till en helhetsbild av barnets situation samt minskar dubbelarbete.

Följande enheter publiceras inte i den sammanhållna journalföringen: Friskolorna i Växjö kommun ,Rättspsykiatriska regionkliniken, Barnahus, Ungdomsmottagningen Växjö samt Auroramottagningen.

Läs ditt barns journal via nätet

Du som är vårdnadshavare kan läsa ditt barns journal på Region Kronoberg via nätet tills barnet fyller 13 år. För att nå ditt barns journal loggar du in på 1177.se med elegitimation. Logga in i din egen journal och växla därefter till ditt barns journal. Du kan förutom information från hälso- och sjukvården i Regionen ta del av information från elevhälsan. De uppgifter som visas därifrån är tillväxtkurvan och vaccinationer.

Spärra uppgifter

Man måste inte vara med i sammanhållen journalföring. Enligt patientdatalagen har man rätt att spärra möjligheten till sammanhållen journalföring. Då ansvarar man själv för att informera vårdpersonal om sådant som kan påverka behandlingen. Även barn och ungdomar som är under 18 år kan spärra uppgifter i sin journal. När du kan spärra din journal bestäms utifrån ålder och mognas. Föräldrar kan däremot inte spärra uppgifter om sina barn.

Mer om sammanhållen journalföring finns på webbplatsen 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Loggkontroll

När vårdpersonal läser en journal registreras det och kan kontrolleras i efterhand. Du har rätt att veta om och när någon har läst din journal. Enligt patientdatalagen är vårdgivaren (Lessebo kommun) skyldig att göra loggkontroller. Lessebo kommun utför loggkontroller samt stickprov.

Elevhälsans medicinska insats i Lessebo är HBTQ diplomerade. Detta innebär att vi har genomgått en utbildning för att lära oss mer om HBTQ, respektfullt bemötande och normkritiskt synsätt.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 17 mars 2021
Publicerad: 2 november 2016 kl. 11.29

Centrala elevhälsan

 • Amela Zivkovic - Elevhälsochef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 28

 • Klas Wiberg - Skolpsykolog
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 070-1486094

 • Linda Nilsson - Specialpedagog riktad mot förskolan
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 12

 • Jonna Johansson Niemi - Central speciallärare - grundskolan
  Förvaltning/Avdelning: Barn - och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 073-7247202

 • Vivi Henrysdatter- Logoped
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 67

 • Cecilia Stavert - Samordnare Skoldatatek
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-12518

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till bun@lessebo.se

 

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se