Fettavskiljare

I princip alla verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel måste ha en fettavskiljare.

Varför kräver vi fettavskiljare?

Kommunen tar hand om och renar avloppsvatten från bland annat hushåll och företag. Ledningsnätet är dimensionerat för att ta emot avloppsvatten som motsvarar det som normalt kommer från hushållen. Fastighetsägare/abonnenter får därför inte släppa ut fett i större mängder. Det står i ABVA, som är de bestämmelser som gäller för att använda den allmänna vatten- och avloppsanläggningen.

När fett hamnar i ledningsnätet sjunker temperaturen på fettet. Det gör att fettet stelnar i ledningarna, fastnar på väggarna i avloppsledningarna och orsakar stopp. Stopp i ledningsnätet kan leda till källaröversvämningar eller orsaka att orenat avloppsvatten hamnar i sjöar och vattendrag. Höga halter av fett i ledningsnätet gör även att reningen av avloppsvatten i reningsverk fungerar sämre.

Vem måste ha fettavskiljare?

Enligt ABVA får halten avskiljbart fett i det vatten som tillförs ledningsnätet inte överstiga 50 milligram per liter. Inte ens verksamheter med enbart diskning klarar gränsen. I praktiken innebär det att alla verksamheter som hanterar eller tillverkar livsmedel måste ha fettavskiljare.

Exempel på verksamheter som måste ha fettavskiljare är:

 • pizzeria
 • restaurang
 • bageri
 • café
 • catering
 • charkuteri
 • friteringsanläggning
 • gatukök
 • hamburgerbar
 • konditori
 • livsmedelsbutik
 • livsmedelsindustri
 • personalmatsal
 • rökeri
 • salladsbar
 • slakteri
 • storkök
 • sushi
 • mottagnings- och tillagningskök

Kontakta kommunens vatten- och avloppsenhet via mail till samhallsbyggnad@lessebo.se, eller via vår e-tjänst som länkas nedan, innan en fettavskiljare installeras, eller om du är osäker på om din verksamhet behöver fettavskiljare.

Ska du installera en fettavskiljare behöver du göra en anmälan om ej bygglovsplikt åtgärd till myndighet- och planeringsenheten. Läs mer här:

Utformning av fettavskiljare

Fettavskiljare fungerar enligt principen att fett är lättare än vatten. När vattnet rinner genom avskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten medan fett stiger och lägger sig vid ytan.

Fettavskiljare ska dimensioneras enligt SS-EN-1825

Fettavskiljare som installeras i Lessebo kommun ska vara typgodkänd och flödestestad. Försäljare av fettavskiljare vet vilka fettavskiljare som är typgodkända.

Fettavskiljare dimensioneras för att ta omhand fett i avloppsvatten. Stekfett, frityrolja med mera ska samlas upp och återvinnas. Detta ska ske av ett godkänt återvinningsföretag.

Placering av fettavskiljare

Fettavskiljare kan placeras utvändigt eller invändigt. Invändig placering av fettavskiljaren ska vara väl ventilerad och försedd med varmvatten och golvbrunn.

Fettavskiljare ska placeras så att service och tömning kan ske på ett hygieniskt sätt, så att inte livsmedel påverkas negativt.

Information kring placering av fettavskiljare finns i kommunens avfallsföreskrifter.

Avfallsföreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tömning av fettavskiljare

Fettavskiljare ska tömmas enligt tillverkarens instruktion med tillräckligt intervall för att upprätthålla en god funktion, minst en gång per år.

Fettet som samlas upp i en fettavskiljare är kommunalt avfall. Det innebär att endast kommunens entreprenörer får tömma dessa. Avskiljaren ska alltid återfyllas med vatten efter tömning. Avgifter finns i Söda Smålands Avfall och Miljös (SSAM) slamtaxa.

Vill du boka en tömning kontaktar du SSAM.

Som underlag för kontroll och granskning behöver kommunen, i god tid innan installation, få in uppgifter vad du kommer belasta fettavskiljaren med, ritningar över installationen och dimensioneringsunderlag.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 20 februari 2024
Publicerad: 21 juli 2023 kl. 15.40

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se