Tillstånd och anmälan

Vissa miljöfarliga verksamheter kräver tillstånd eller är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Även en ändring i en redan befintlig verksamhet kan vara tillstånds- eller anmälningspliktig.

Miljöfarliga verksamheter klassificeras beroende på verksamhetens storlek och miljöpåverkan, samtliga måste dock känna till miljöbalkens hänsynsregler och övriga bestämmelser. De verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga kan du läsa mer om i miljöprövningsförordningen. Dessa verksamheter klassificeras och uttrycks enligt förordningen som A-, B- eller C-verksamheter. Beroende på vilken typ av verksamhet du avser att bedriva kan det därmed bli aktuellt att söka tillstånd eller göra en anmälan enligt följande:

 • A-verksamheter ska ha tillstånd från Miljödomstolen att anlägga eller driva verksamheten.
 • B-verksamheter ska ha tillstånd från länsstyrelsens miljöprövningsdelegation att anlägga eller driva verksamheten.
 • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till myndighetsnämnden.
 • De verksamheter som inte finns med i miljöprövningsförordningen kräver varken tillstånd eller anmälan, så kallade U-verksamheter.
Ändringar i befintlig verksamhet

Om du planerar att göra en ändring i din verksamhet är det viktigt att tänka på att den kan vara tillstånds- eller anmälningspliktig. Beroende på ändringens omfattning, art, med mera, kan du behöva ansöka om tillstånd eller göra en anmälan. Vill du ha mer information om vilka ändringar som det kan krävas tillstånd eller anmälan för kan du läsa vidare under respektive flik för A-, B-, C- eller U-verksamhet.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 4 juni 2024
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se