Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tillstånd och anmälan

Vissa miljöfarliga verksamheter kräver tillstånd eller är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Även en ändring i en redan befintlig verksamhet kan vara tillstånds- eller anmälningspliktig.

Miljöfarliga verksamheter klassificeras beroende på verksamhetens storlek och miljöpåverkan, samtliga måste dock känna till miljöbalkens hänsynsregler och övriga bestämmelser. De verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga kan du läsa mer om i miljöprövningsförordningen. Dessa verksamheter klassificeras och uttrycks enligt förordningen som A-, B- eller C-verksamheter. Beroende på vilken typ av verksamhet du avser att bedriva kan det därmed bli aktuellt att söka tillstånd eller göra en anmälan enligt följande:

 • A-verksamheter ska ha tillstånd från Miljödomstolen att anlägga eller driva verksamheten.
 • B-verksamheter ska ha tillstånd från länsstyrelsens miljöprövningsdelegation att anlägga eller driva verksamheten.
 • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till plan- och miljönämnden.
 • De verksamheter som inte finns med i miljöprövningsförordningen kräver varken tillstånd eller anmälan, s.k. U-verksamheter
Ändringar i befintlig verksamhet

Om du planerar att göra en ändring i din verksamhet är det viktigt att tänka på att den kan vara tillstånds- eller anmälningspliktig. Beroende på ändringens omfattning, art m.m. kan du behöva ansöka om tillstånd eller göra en anmälan. Vill du ha mer information om vilka ändringar som det kan krävas tillstånd- eller anmälan för kan du läsa vidare under respektive flik för A-, B-, C- eller U-verksamhet.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 8 november 2017
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Bygg- och miljöenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef/livsmedelsinspektör
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen/bygg- och miljöenheten
  Telefon: 0478-126 62

 • Ullabritt Rundqvist - Miljösamordnare
  Ansvarsområde: Badvattenprover, värmepumpar, PCB, hälsoskydd, dricksvatten, kalkning, förorenade områden, kontaktperson skyddsjakt, naturvård, enskilda avlopp
  Telefon: 0478-125 16

 • Rebecca Hellgren - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion
  Telefon: 0478-125 28

 • Marcus Ekström - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 00

 • Sofie Alldén - Administration-projekt Vision
  Telefon: 0478-125 20

 • Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Miljötillsyn, radon, cisterner, köldmedierapportering, miljöfarlig verksamhet
  Telefon: 0478-126 00

 • Etihad Al Fadhil - Administratör/handläggare
  Telefon: 0478-125 26

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se