Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet avses, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan påverka människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens bestämmelser gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter. Om en verksamhet bedöms som miljöfarlig betyder detta att det kan finnas en risk för påverkan på människors hälsa eller miljön.

Tillsyn av miljöfarliga verksamheter

Myndighetsnämnden utövar tillsyn över miljöfarliga verksamheter i kommunen. Tillsynen är till för att kontrollera att verksamheten drivs enligt lagstiftningen men även för att ge råd till verksamhetsutövare för att skapa förutsättningar att miljöbalkens syfte uppfylls.

Ansvar och åtgärder

Ansvaret för brister och åtgärder ligger dock alltid hos verksamhetsutövaren. Miljölagstiftningen syftar främst på miljöbalken och dess förordningar samt Naturvårdsverkets och Kemikalieinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

E-tjänster

Avgift

Myndighetsnämnden tar ut en avgift för tillsynen enligt miljöbalken. För det mesta sker detta genom årlig tillsynsavgift. För mindre verksamheter tar myndighetsnämnden ut en timavgift. Avgiftens storlek varierar mellan olika branscher och bestäms av en taxa som beslutats av kommunfullmäktige.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 21 mars 2024
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se