Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Miljöfarlig verksamhet

Med miljöfarlig verksamhet avses, enligt 9 kap. miljöbalken, all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten och som kan påverka människors hälsa eller miljön. Miljöbalkens bestämmelser gäller för både stora och små miljöfarliga verksamheter. Om en verksamhet bedöms som miljöfarlig betyder detta att det kan finnas en risk för påverkan på människors hälsa eller miljön.

Tillsyn av miljöfarliga verksamheter

Plan- och miljönämnden utövar tillsyn över miljöfarliga verksamheter i kommunen. Tillsynen är till för att kontrollera att verksamheten drivs enligt lagstiftningen men även för att ge råd till verksamhetsutövare för att skapa förutsättningar att miljöbalkens syfte uppfylls.

Ansvar och åtgärder

Ansvaret för brister och åtgärder ligger dock alltid hos verksamhetsutövaren. Miljölagstiftningen syftar främst på miljöbalken och dess förordningar samt Naturvårdsverkets och Kemikalieinspektionens föreskrifter och allmänna råd.

Avgift

Plan- och miljönämnden tar ut en avgift för tillsynen enligt miljöbalken. För det mesta sker detta genom årlig tillsynsavgift. För mindre verksamheter tar plan- och miljönämnden ut en timavgift. Avgiftens storlek varierar mellan olika branscher och bestäms av en taxa som beslutats av kommunfullmäktige. Under fliken ”Taxor & avgifter” kan du läsa mer om vilka avgifter som gäller för din verksamhet.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 8 november 2017
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Bygg- och miljöenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef/livsmedelsinspektör
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen/bygg- och miljöenheten
  Telefon: 0478-126 62

 • Ullabritt Rundqvist - Miljösamordnare
  Ansvarsområde: Badvattenprover, värmepumpar, PCB, hälsoskydd, dricksvatten, kalkning, förorenade områden, kontaktperson skyddsjakt, naturvård, enskilda avlopp
  Telefon: 0478-125 16

 • Rebecca Hellgren - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion
  Telefon: 0478-125 28

 • Marcus Ekström - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 00

 • Sofie Alldén - Administration-projekt Vision
  Telefon: 0478-125 20

 • Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Miljötillsyn, radon, cisterner, köldmedierapportering, miljöfarlig verksamhet
  Telefon: 0478-126 00

 • Etihad Al Fadhil - Administratör/handläggare
  Telefon: 0478-125 26

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se