• Minimera Visa
  2019-09-17
  Gatlysen ur funktion i Lessebo
  Gatlysen på Åvägen, Björkvägen, Hasselvägen och Kostavägen är ur funktion. Reparat... Läs mer
 Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Djurhållning

Fr.o.m. 1 januari 2009 har länsstyrelserna tagit över ansvaret för den operativa djurskyddskontrollen. Detta innebär att fr.o.m. 1 januari 2009 utför Länsstyrelsen i Kronobergs län djurskyddskontroller i Lessebo kommun. Kommunen har dock fortfarande ansvaret för miljöskyddstillsynen för lantbruket.

Djurhållning i tätort

Enligt kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön krävs särskilt tillstånd från plan- och miljönämnden för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur, orm eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur inom område med detaljplan.

Generellt gäller att djuren inte ska förorsaka någon olägenhet för närboende samt att de ska hållas på ett ur miljö- och djurskyddssynpunkt lämpligt sätt. Ansökan ska göras på särskild blankett.

Tillstånd kan lämnas för att hålla ovanstående djur inom detaljplan under förutsättning att:

 • Olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.
 • Gödselhanteringen sker utan olägenhet för omgivningen.
 • Djurhållningen sker på ett ur miljö-, djurskydds- och djurhälsosynpunkt lämpligt sätt.

Tillståndet kan återkallas om verksamhetsutövaren inte uppfyller föreskrivna krav eller orsakar störning för omgivningen.

Blankett för ansökan om tillstånd för djurhållning inom tätort finns under rubriken ” Blanketter och e-tjänster” till höger.

För mer information om att ansöka om tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan kontakta plan- och miljöenheten. Vill du ha mer information om djurskyddskontrollen se Länsstyrelsen i Kronobergs webbplats.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 8 november 2017
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Bygg- och miljöenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef/livsmedelsinspektör
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen/bygg- och miljöenheten
  Telefon: 0478-126 62

 • Ullabritt Rundqvist - Miljösamordnare
  Ansvarsområde: Badvattenprover, värmepumpar, PCB, hälsoskydd, dricksvatten, kalkning, förorenade områden, kontaktperson skyddsjakt, naturvård, enskilda avlopp
  Telefon: 0478-125 16

 • Rebecca Hellgren - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion
  Telefon: 0478-125 28

 • Marcus Ekström - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 00

 • Sofie Alldén - Administration-projekt Vision
  Telefon: 0478-125 20

 • Annelie Elf - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Miljötillsyn, radon, cisterner, köldmedierapportering, miljöfarlig verksamhet
  Telefon: 0478-126 00

 • Etihad Al Fadhil - Administratör/handläggare
  Telefon: 0478-125 26

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se