Hälsoskydd

Hälsoskydd är ett förebyggande arbete som utförs i syfte att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker för människors hälsa. Hälsoskyddsarbetet sker enligt miljöbalken.

Hälsoskydd och inomhusmiljö

Människor tillbringar en stor del av sina liv inomhus och därför har inomhusmiljön stor betydelse för människors hälsa. Genom att ha en bra inomhusmiljö förebygger man hälsoproblem, både när det gäller i det privata hemmet men också i exempelvis skolor och förskolor. De faktorer som kan påverka vår hälsa negativt i vår inomhusmiljö är exempelvis fukt- och mögelskador, radon, undermålig luftkvalitet, bullerstörningar och bristande rengöring/städning.

Tillsyn

Myndighetsnämnden bedriver den operativa tillsynen inom hälsoskyddets olika verksamheter, till exempel hygieniska verksamheter och undervisningslokaler. Vid tillsynen kontrolleras det att lagstiftningen följs och att verksamheten inte innebär en olägenhet för människors hälsa. Tillsynen är även till för att ge information och råd till verksamhetsutövaren.

För mer information läs på folkhälsomyndighetens webbsida eller kontakta myndighet- och planeringsenheten.

E-tjänster

Hälsoskydd

Boendeklagomål

Om du upplever att du är besvärad av din inomhusmiljö ska du i första hand ta kontakt och tala med din fastighetsägare. Om dina problem kvarstår efter samtal med fastighetsägaren, eller om du har annat klagomål inom miljö- och hälsoskyddsområdet, kan du vända dig till myndighet- och planeringsenheten. När du lämnar in ett klagomål är det viktigt att du lämnar dina kontaktuppgifter så att ansvarig handläggare på myndighet- och planeringsenheten kan nå dig om det till exempel behövs mer information i ärendet.

När ett klagomål inkommer till myndighet- och planeringsenheten informeras alltid fastighetsägaren om klagomålet. Fastighetsägaren får ofta en viss tid att själv ta hand om klagomålet och därefter redovisa för oss på myndighet- och planeringsenheten när problemen är åtgärdade. Myndighet- och planeringsenheten följer upp ärendet på följande sätt:

 • Om redovisningen visar att klagomålet har retts ut eller åtgärdats så avslutas ärendet.
 • Om redovisningen är ofullständig eller den som klagat upplever att problemet är kvar så gör vi ett återbesök. Bedömer vi att bekymret är kvar så går vi vidare med ärendet.
 • Om ärendet drivs vidare tar vi ut en timavgift. Denna avgift ska betalas av den som ansvarar för att åtgärda störningarna.
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 21 mars 2024
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.22

Myndighet- och planeringsenheten

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Lisa Lindgren - Miljö- och hälsoskyddsinspektör

  Ansvarsområde: Miljöskydd, hälsoskydd, förorenad mark, värmepumpar
  Telefon: 0478-125 16

 • Svante Möller - Miljö- och hållbarhetsstrateg

  Ansvarsområde: Energi- och klimatrådgivning, skyddsjakt, miljö- och hållbarhetsfrågor
  Telefon: 0478-126 00

 • Isac Mihlté - Byggnadsinspektör
  Ansvarsområde: Bygglov, byggnadsinspektion, bostadsanpassning
  Telefon: 0478-125 28

 • Daniel Kronvall-Hellbring - Byggnadsingenjör
  Ansvarsområde: Bostadsanpassning, lediga tomter, fastighetsreglering & bygglov
  Telefon: 0478-125 49

 • Annika Wall - Miljö- och hälsoskyddsinspektör
  Ansvarsområde: Tobak, små avlopp, hälsoskydd
  Telefon: 0478-125 23

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till myndighet@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se