Fastighetsregister

Kommunen ansvarar för och beslutar om ny adressättning på alla bebyggda fastigheter i kommunen. Bland annat vid tillkomsten av nya tomter krävs adressändringar. Då områden tillkommer och nya gator byggs krävs nya gatu- eller vägnamn.

Namn och nummer

När områden bebyggs får de nya husen sitt adressnummer längs gatan. På landsbygden finns på samma sätt numera adresser på bebyggda bostadsfastigheter. Adressen är oftast uppbyggd efter en standard som bygger på byadressområde, gårdsnamn eller husnummer. Tidig adressättning är viktig för många verksamheter och behövs naturligtvis för att kunna göra en flyttningsanmälan. När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress til många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring mot en avgift.

När man väljer gatunamnen brukar man ta hänsyn ortens historia, geografi, flora och fauna. Män och kvinnor, som i sin livstid gjort en bestående insats kan få gator, platser, gårdar och torp uppkallade efter sig. Plan- och miljönämnden är det formella namngivningsorgan i kommunen.

Det är viktigt att en adress är unik inom kommunen så att det inte finns någon tvekan om var adressen ligger. Nytillkomna eller ändrade adresser ajourförs i primärkartan. Lantmäteriet i Gävle ansvarar i övrigt för ortsnamn i de allmänna kartorna till exempel fastighetskartan.

Information om nya gatunamn och adresser registreras i ett rikstäckande adressregister, LINA, som finns hos Lantmäteriverket i Gävle.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 22 februari 2024
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.23

Samhällsbyggnadsförvaltningen

  • Nasir Zaka - GIS- och trafikingenjör
    Ansvarsområde: GIS, kartframställning, trafik, enskilda vägar, skrotbilar
    Telefon: 0478-125 56

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se