Fastigheter, lantmäteri och kartor

All mark är indelad i fastigheter och till en fastighet kan det höra byggnader, skog, vatten med mera. Förändringar av fastighetsindelningen sker genom lantmäteriförrättning.

Lantmäteriet hjälper dig med att bilda nya fastigheter eller göra förändringar på redan befintliga. Uppgifter om kommunens fastigheter finns hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

För mer information om fastighetsbildning kan du besöka Lanmäteriets hemsida: Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 22 februari 2024
Publicerad: 13 januari 2017 kl. 13.23

Samhällsbyggnadsförvaltningen

  • Nasir Zaka - GIS- och trafikingenjör
    Ansvarsområde: GIS, kartframställning, trafik, enskilda vägar, skrotbilar
    Telefon: 0478-125 56

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se