Namn- och adressättning

Enligt beslut i regeringen 1995 skall kommunen ansvara för adressättning i tätorten och på landsbygden. Kommunen ansvarar för namnsättning på kommunala byggnader och
anläggningar, gator, vägar, allmänna platser, kvarter och kommundelar.

Inom Lessebo kommun är det samhällsbyggnadsnämnden som är namngivningsorgan för kvarters- och gatunamn och det är samhällsbyggnadsförvaltningen som hanterar adressättning. Namnsättning aktualiseras då nya kvarter, gator och parker ska skapas i kommunen. Även en väg som delas eller önskemål från allmänheten kan aktualisera namnsättning.

När en gata har fått sitt namn så sätter samhällsbyggnadsförvaltningen adressnummer på alla berörda fastigheter och lägger in detta i adressregistret. Alla byggnader där det bor människor eller där det bedrivs verksamhet (undantaget ekonomibyggnader för jordbruk) ska ha en så kallad belägenhetsadress. Belägenhetsadressen pekar noggrant ut en port eller en garageinfart.

Läs mer om namn- och adressättning här: Rutin för namn- och adressändring , 176.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 26 mars 2024
Publicerad: 26 mars 2024 kl. 13.31

Samhällsbyggnadsförvaltningen

  • Nasir Zaka - GIS- och trafikingenjör
    Ansvarsområde: GIS, kartframställning, trafik, enskilda vägar, skrotbilar
    Telefon: 0478-125 56

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se