Skolelever besöker teknikföretag

En man visar en maskin på ett företag för en grupp skolelever.

Hartwich mekaniskas produktionschef Anders Hartwich visar eleverna hur arbetet på företaget går till.

I Lessebo kommun har varje förskola och skola olika aktiviteter där förenings- och arbetsliv är involverade. Nytt för detta läsår är att alla elever i årskurs 4 besöker ett teknikföretag.

Skolorna och förskolorna i Lessebo kommun arbetar enligt SKAL-modellen, där SKAL står för skola-arbetsliv. Olika aktiviteter involverar förenings- och arbetsliv.

Nytt för detta läsår är att alla elever i årskurs 4 besöker ett teknikföretag. Först ut var eleverna på Lustigkulla skola som besökte företaget Hartwich mekaniska i Kosta.

Förberedelser inför besöket

Innan besöket på Hartwich mekaniska fick eleverna förbereda sig genom att svara på ett antal frågor om företaget och produktionen. Eftersom Hartwich mekaniska sysslar med legotillverkning fick eleverna ta reda på vad som menas med just legotillverkning.

Utbildningskrav och matematikkunskaper

Under besöket ställde eleverna bland annat frågor om vilken slags utbildning som krävs för att jobba i företaget. Gymnasieutbildningar som är passar bra är Industritekniska programmet och Tekniska programmet.

Eleverna ställde också frågor till produktionschef Anders Hartwich vilka matematikkunskaper som behövs i arbetet.

– Att kunna de fyra räknesätten är väldigt viktigt, sen krävs det högre nivåer på mattekunskaperna beroende på vad man jobbar med i företaget, berättade Anders. Det är också viktigt att kunna läsa av en ritning och kunna programmera de olika maskinerna.

3D-skrivare och avancerade mätverktyg

Eleverna fick även se företagets 3D-skrivare. Den används för att skriva ut en modell av detaljen innan den går i produktion.

– Ibland behövs specialverktyg för att svarva en kant med en speciell vinkel. Då är det bra att skriva ut detaljen i plast först och mäta modellen för att sedan beställa just det verktyget till maskinen som ska svarva, förklarade Anders Hartwich.

Hartwich mekaniska har också en mätmaskin som med precision mäter av detaljer i produktionen. Roboten är kopplad till en dator där man kan se om måtten är godkända. Lyser det grönt är det okej, är det rött får man göra ändringar.

Nöjda elever

Eleverna var mycket nöjda med besöket hos Hartwich mekaniska. De hade roligt och tiden gick väldigt fort. De har också fått med sig kunskaper om vad man kan tillverka av stål, hur stål beter sig vid upphettning och att ett enda företag sällan gör allt som är i en färdig produkt. Varje företag bidrar med sina delar och företag samarbetar också med varandra vid behov.

Stort tack till Hartwich mekaniska i Kosta! På återseende nästa läsår med nya elever i årskurs 4!

Läs mer på Pedagog Lessebo

Ett längre reportage om företagsbesöket och fler bilder hittar du på Pedagog Lessebos sida:

Lessebo.se/pedagoglessebo

Senast uppdaterad: 28 december 2023
Publicerad: 28 december 2023 kl. 08.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se