Ny plan för energi, miljö och klimat

I Lessebo kommuns nya energi-, miljö- och klimatstrategiska program finns en större tydlighet kring hållbarhet i upphandlingar och mer fokus på uppföljning och ansvar kring insatser och mål.

Lessebo kommun har i samarbete med Energikontor Syd tagit fram ett nytt energi-, miljö- och klimatstrategiskt program. Programmet gäller 2023-2030 och är ett viktigt verktyg i kommunens hållbarhetsarbete och i omställningen till ett fossilfritt och konkurrenskraftigt samhälle. Svante Möller är miljö- och hållbarhetsstrateg på Lessebo kommun och har jobbat med att ta fram det nya programmet som antogs av Kommunfullmäktige den 20 november 2023.

– Att ha en plan för hur vi jobbar med de här frågorna är viktigt om vi ska kunna ha ett hållbart samhälle. Som kommun måste vi föregå som ett gott exempel och se oss som en viktig pusselbit. Mycket av det vi gör har faktiskt betydelse både nationellt och globalt, säger Svante Möller.

Fokus på hållbarhet i upphandlingar

Det nya programmet håller ihop energi-, klimat- och miljöfrågorna i kommunen. Det som framför allt är nytt jämfört med tidigare planer och program är en tydlighet kring uppföljning och ansvar och mer fokus på hållbarhet och cirkulär ekonomi i kommunens upphandlingar.

– Vi får nu bättre förutsättningar att göra hållbara upphandlingar. Vi kan inte kringgå hållbarhet och vi ska till exempel ta fram en plan för hur kommunen internt ska använda begagnade möbler i större utsträckning. Vi har också fler kontrollfunktioner och det är mycket tydligare vem som ansvarar för att följa upp att vi arbetar med de mål och strategier som är beslutade, säger Svante Möller.

Mål för ett mer hållbart samhälle

I programmet sammanställs de mål Lessebo kommun har när det gäller energi, miljö och klimat och vilka strategier kommunen ska ha för att nå målen. Här följer några exempel på mål:

 • Lessebo kommun ska vara en fossilfri kommun år 2040.
 • Lessebo fjärrvärme använder 100 procent förnybara energikällor i sin produktion.
 • Lessebohus ska vara fossilbränslefria 2030.
 • Tillsammans med näringslivsenheten och energi- och klimatrådgivningen stödja och driva fram satsningar på småskalig förnybar elproduktion hos kommunens företag.
 • Energianvändningen för kommunens fastigheter ska minska med 20 procent till 2030.
 • Bygga ut gång- och cykelvägsnätet inom orterna.
 • Bygga ut tankställen för fossilfria bränslealternativ.
 • Minska matsvinnet på kommunens samtliga kök i måltidsverksamheten.
 • Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel (både i kilo och i kronor) ska utökas.
 • Upprätta en plan för begagnade varor.
 • Säkerställa en hållbar upphandling.

Samtliga mål finns att läsa i programmet:

Energi-, miljö- och klimatstrategiskt program Lessebo kommun 2023-2030 , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Med stöd av Energikontor Syd

Lessebo kommun har tagit fram det nya programmet med stöd av Energikontor Syd som har i uppdrag att stötta företag och offentliga aktörer i energiomställningen. Genom EU-finansiering har Energikontor Syd haft möjlighet att intensifiera sin samverkan med kommunerna.

Du kan läsa mer om Energikontor Syd på deras webbplats:

Energikontorsyd.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Så ska programmet användas

Tanken med det nya energi-, miljö- och klimatstrategiska programmet är att det nu ska användas som ett internt styrdokument för kommunens egen energianvändning och agerande kring energifrågor, men det finns också möjlighet att använda energiplaneringen som ett verktyg för att kraftsamla kring angelägna lokala energifrågor tillsammans med industri och medborgare.

Senast uppdaterad: 14 december 2023
Publicerad: 14 december 2023 kl. 10.27

Kommunikation

 • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
  E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se