Så skyddar du din tomt från vildsvin

Ett vildsvin som bökar upp jord. Foto.

Just nu är vildsvin en aktuell fråga, inte bara för upptäckten av afrikansk svinpest i Sverige, utan också för att de under hösten gärna söker sig till trädgårdar i jakt på föda, till exempel i form av fallfrukt.

Vildsvin är vanligtvis mycket skygga djur men nattetid kan de söka sig till våra trädgårdar för att böka i jorden i jakt på föda. Kommunen har en begränsad möjlighet att hjälpa till när detta sker. Det finns dock flera saker du som fastighetsägare kan göra för att minska risken för problem:

Ta bort fallfrukt och fågelfrö

Precis som andra djur trivs vildsvinen där det finns lättillgänglig föda. Det är därför viktigt att inte låta fallfrukt ligga kvar på gräsmattan eller lägga ut fallfrukt och trädgårdsavfall i närliggande skogspartier. Det bästa är såklart att njuta av frukten som du har i trädgården. Om det är stora mängder kan du bjuda grannar och kollegor. Den fallfrukt som eventuellt blir över bör du slänga med trädgårdsavfallet eller lämna på återvinningscentral.

Skydda din trädgård med staket

När man gjort allt man kan genom att plocka bort det som lockar, fallfrukt och så vidare. Då är det oftast mer effektivt att fysiskt stänga ute vildsvinen. Sätt upp staket, stängsel eller elstängsel.

Rigga störningar

En ensligt belägen stuga där det inte finns människor hela tiden kan bli mer utsatt då det inte finns någon störning eller risk för vildsvinen att vara där. Då kan belysning, ljud, luktmedel eller liknande fungera för att skrämma eller störa vildsvinen.

Meddela oss om du sett vildsvin i tätorterna

Vi meddelar då våra kommunala skyddsjägare som då kan följa vildsvinen och hur de rör sig i vår kommun. Kontakta då samhällsbyggnadsförvaltningen, gärna via vår e-tjänst:

E-tjänst - Rapportera in om du sett vildsvin i våra tätorter! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa mer om ditt ansvar som privat fastighetsägare här på vår hemsida:

Skyddsjakt

Så hindrar vi afrikansk svinpest från att spridas

Sjukdomen afrikansk svinpest har konstaterats i Fagersta kommun i Västmanlands län, vilket är det första fallet av afrikansk svinpest i Sverige. Det är därför nu extra viktigt att rapportera in självdöda vildsvin till Sveriges veterinärmedicinska anstalt, SVA:

Rapportera in sjuka/döda djur på Rapportera vilt, SVA Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om afrikansk svinpest i en separat artikel:

Så hindrar vi afrikansk svinpest från att spridas

Senast uppdaterad: 15 september 2023
Publicerad: 15 september 2023 kl. 10.47

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se