Markundersökning i Hovmantorps hembygdspark

Hembygdsparken i Hovmantorp. Foto.

Länsstyrelsen Kronoberg kommer göra en miljöundersökning av marken i Hovmantorps hembygdspark med start måndagen den 18 september.

Orsaken till undersökningen är att tidigare provtagningar visat på höga halter av metallföroreningar i marken. Länsstyrelsen bedömer att markföroreningarna inte är farliga för allmänheten.

Under vecka 38 kommer en mindre borrbandvagn göra cirka 120 mindre hål på olika platser i hembygdsparken för att samla in prover från marken. Under hösten kommer prover även att tas på sediment och vatten och under 2024 kommer resultaten att analyseras. Metallföroreningarna kommer sannolikt från industrin som låg på platsen mellan år 1876 och 1948.

Länsstyrelsen har fått 1,2 miljoner kronor av Naturvårdsverket för projektet i Hovmantorps hembygdspark och i slutet av år 2024 kan resultatet från undersökningen presenteras.

Hembygdsparken är öppen för allmänheten under hela tiden som miljöundersökningen pågår.

Vid frågor, kontakta Länsstyrelsen Kronoberg. Kontaktuppgifter finns på webbplatsen:

Länsstyrelsen Kronoberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: 14 september 2023
Publicerad: 14 september 2023 kl. 17.20

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se