Vad ska det nya kvarteret heta?

Conny Axelsson och Neira Dedic vid det nya bostadsområdet i södra Hovmantorp. I bakgrunden syns en gul grävmaskin, tallar och jordmassor. Foto.

Samhällsbyggnadschef Conny Axelsson och verksamhetsutvecklare Neira Dedic på samhällsbyggnadsförvaltningen visar platsen där det nya kvarteret i södra Hovmantorp håller på att byggas.

Lessebo kommun efterlyser nu namnförslag till ett helt kvarter och gator i det nya villaområdet i södra Hovmantorp.

I den södra delen av Hovmantorps tätort tar Lessebo kommun just nu fram nya, attraktiva och sjönära tomter, cirka 1,5 kilometer från samhället, öster om sjön Rottnen. I etapp 1 kommer nio villatomter att säljas via mäklare och vi påbörjade arbetet med att anlägga nya gator i april.

Föreslå vad kvarteret och gatorna ska heta

Samhällsbyggnadsnämnden söker nu ett kvartersnamn och gatunamn till det nya området och vill gärna ha in namnförslag. Vad tycker du att kvarteret och gatorna ska heta? Lämna in ditt förslag till samhällsbyggnadsförvaltningen senast torsdagen den 1 juni klockan 12.00. Du kan lämna namnförslag genom att:

Några punkter som samhällsbyggnadsnämnden brukar ta hänsyn till när gator och platser namnges:

  • Namnet ska anspela på områdets karaktär.
  • Vid användande av personnamn gäller att namnet inte får användas förrän två till fem år efter personens bortgång.
  • Ett namn ska vara lätt att skriva, uttala och uppfatta.

Läs mer om de nya villatomterna i södra Hovmantorp här på vår webbplats:

Lessebo.se/sodrahovmantorp Öppnas i nytt fönster.

Regnbågens gränd döptes efter förslag från allmänheten

Vi har tidigare bett om allmänhetens hjälp att döpa en gata. I höstas beslutade samhällsbyggnadsnämnden att en ny gata i Hovmantorp skulle heta Regnbågens gränd, efter att förslag lämnats in från allmänheten. Du kan läsa mer om det i en tidigare artikel:

Lessebo.se - Namnet blev Regnbågens gränd

Senast uppdaterad: 25 maj 2023
Publicerad: 25 maj 2023 kl. 09.05

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se