Besök från Tjeckien på högstadieskolan Bikupan

Syntolkning: En man och en kvinna står lutade mot ett bord, i bakgrunden skymtar tre personer. De befinner sig i ett stort rum med högt i tak och höga fönster.

Under fyra dagar, från den åttonde till elfte maj, har Bikupan besök från flera olika skolor i Tjeckien. Det är rektorer, grundskollärare och förskollärare som rest hit. Deltagarna kommer att följa olika klasser och lärare för att få en bild av hur skolan fungerar i Sverige. De får en genomgång av det svenska skolsystemet, rundtur på skolan, deltar på lektioner genom att de antingen följer en lärare eller en klass samt äter skollunch.

Två av besökarna är rektor Lenka Petrasova och Vitek Stastny (bilden ovan). De berättar om likheter och skillnader mellan skolorna och nämner bland annat att Bikupan har fler studenter med olika modersmål jämfört med Tjeckien, att skolbyggnaderna skiljer sig både i ålder och klassrummens storlek. Skolorna i Tjeckien är ofta väldigt gamla, och klassrummen är små. Bikupan har stora klassrum och många olika lokaler för elever och lärare att vistas i. De berättar också att skolorna i Tjeckien är låsta under skoldagen jämfört med Bikupan som är öppen under skoldagen. Det skiljer sig också när det gäller tillgång till dator. På Bikupan har eleverna tillgång till dator hela dagen medan det i Tjeckien istället finns datorvagnar med laptops och salar som används vid specifika tillfällen. Annars har eleverna papper, penna och läroböcker.

En likhet med Bikupan, berättar de, är att eleverna måste lämna in sina mobiltelefoner. Det är också precis som i Sverige, lärarbrist i Tjeckien, flera av de som utbildar sig till lärare väljer ett annat yrke efter examen. Det är ett yrke som många anser vara svårt och tufft och därför väljer man något annat.

- I år är det extra många rektorer med som dessutom träffar oss i skolledningen för diskussioner kring skolutveckling. Vi har idag redogjort för Lessebo kommuns utvecklingsarbete, vår vetenskapliga grund och vision, vårt systematiska kvalitetsarbete men även hur vi finansierar allt i budgeten, berättar Patrik Gustavsson som avslutar med att de under onsdagen firar till det med svenskt fika, en kanelbulle, som brukar vara uppskattat.

Läs artikeln i sin helhet: Besök från Tjeckien på högstadieskolan Bikupan - Lessebo Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 10 maj 2023
Publicerad: 10 maj 2023 kl. 14.22

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se