Samråd planprogram östra Hovmantorp

Syntolkning: Bilden är ett montage där det i bakgrunden ses en sjö (Rottnen) och förgrunden en väg med räcke. Inklippt är en kartbild i mörkt grön där en streckad markering utgör det område som nyheten handlar om.

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten genom Hovmantorp planerar Trafikverket i samarbete med Lessebo kommun att bygga två järnvägsövergångar som ska ersätta befintlig järnvägsövergång vid Storgatan.

Ny gång- och cykeltunnel under Riksväg 25 ingår också i planerna. I och med de nya åtgärderna som Trafikverket planerar för skapas helt nya förutsättningar och möjligheter för Hovmantorp att utvecklas. Lessebo kommun har därför tagit fram ett förslag till planprogram för östra Hovmantorp. Programmet visar hur den östra delen av Hovmantorp som helhet kan utvecklas i framtiden på ett hållbart sätt.

Planprogrammet innehåller strukturförslag som fungerar som vägledning för kommande detaljplanering inom området. Programmet är ett visionsdokument men antas eller fastställs inte och är därmed ingen bindande handling.

Planprogrammet ska nu samrådas och samrådet vänder sig till alla som kan ha intresse av programmet såsom kommunmedborgare, myndigheter, organisationer, föreningar m.fl.

Samrådstid: 22 augusti – 30 september 2022.

Välkommen att bidra med dina synpunkter


Eventuella synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligen till kommunstyrelsen senast fredag den 30 september 2022, antingen via e-post till kommunstyrelsen@lessebo.se eller med vanlig post till Lessebo kommun 365 80 Lessebo.

Information i planprogramärendet lämnas av planarkitekt Sayf Noel, tfn 0478-125 53. E-post
sayf.noel@lessebo.se

Senast uppdaterad: 25 augusti 2022
Publicerad: 25 augusti 2022 kl. 10.54

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se