Coronaeffekt och investeringar

Lessebo kommuns årsredovisning för 2021 visar på sista raden ett överskott. Även 2021 präglades av coronapandemin med effekter både på den kommunala verksamheten och på invånarna.

Årsredovisningen fastställs av kommunfullmäktige den 25 april och förslaget till beslut passerade kommunstyrelsen precis innan påsk. Lars Altgård är ordförande i kommunstyrelsen och kommenterar årsredovisningen.

- Jag vill lyfta fram några saker för 2021. Det är dels alla detaljplaner som gjorts och som möjliggör för både nya villor och för flerbostadshus, säger Lars Altgård. Vi har under året också fortsatt med renovering av skolor och klimatsmarta installationer som solceller och energisnålare gatubelysning. Och så invigdes det nya kulturhuset 51:an i slutet av året.

Totalt omfattar bokslutet kostnader på cirka 585 miljoner kronor och intäkter på cirka 628 miljoner kronor. Det blir ett positivt resultat på cirka 40 miljoner kronor på sista raden. De flesta pengarna gick 2021 till grundskola, 124 miljoner kronor tätt följd av äldreomsorg, hemsjukvård och rehab på 107 miljoner.

- 2021 blev ett starkt ekonomiskt år för Lessebo kommun, säger ekonomichef Maria Trulsson. Några saker som sticker ut är oväntat höga skatteintäkter och en stark utveckling på börsen för kommunens placerade kapital samt ersättningar för corona.

Flera av kommunens verksamheter har levererat ett överskott för 2021 medan det finns ett underskott hos socialnämnden på cirka 18 miljoner kronor och det är individ- och familjeomsorgen, äldreomsorgen och omsorgen för funktionsnedsättning som visar underskott.

- Årsredovisningen ger en inblick i vad Lessebo kommun gjort under 2021. Det är många invånare, företagare, anställda och politiker som med stort engagemang driver på utvecklingen i vår kommun. Jag vill rikta ett stort tack till er alla, säger Lars Altgård.

Den upprättade årsredovisningen kommer när den fastställts publiceras på Lessebo kommuns hemsida.

Senast uppdaterad: 13 april 2022
Publicerad: 13 april 2022 kl. 09.45

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se