Om förslaget kring Berghälla

Socialnämnden beslutade den 15 december de platser för särskilt boende som finns på Berghälla i Lessebo ska avvecklas. Beslutet är ett förslag till kommunfullmäktige i februari. Socialnämnden har också beslutat om intagningsstopp till Berghälla.

Denna information kommer närmsta tiden spridas till berörda:

 

Vad händer nu?

 • Inga nya personer kommer beviljas plats i särskilt boende på Berghälla.
 • Dialog inleds med brukare och anhöriga om vilka önskemål man har kring insatser och boende.
 • Dialog inleds med personal om var man önskar arbeta.
 • Frågan kommer behandlas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige innan slutligt beslut är taget.

Vad berörs inte av beslutet?

 • Vikingagården i Lessebo, särskilt boende med inriktning för dementa, påverkas inte.
 • Hemtjänst, hemsjukvård och träffpunkt kommer finnas kvar i Lessebo.
 • Planering av trygga bostäder för äldre fortsätter hos Lessebohus.

Bakgrund

Lessebo kommun har under en period utrett hur framtidens särskilda boenden ska organiseras. Det finns idag för många platser särskilt boende i förhållande till behovet. De fastigheter där särskilt boende finns är i dåligt skick och det är Berghälla som är i sämst skick. Den utredning som tidigare gjorts kring särskilda boenden visar att antalet fastigheter där särskilt boende bedrivs behöver vara färre för att säkra en god arbetsmiljö för personalen och en god boendemiljö med kontinuitet och kvalité. Genom att kraftsamla ska det också bli lättare att rekrytera personal.

Särskilt boende beviljas av biståndshandläggare om man har omfattande vårdbehov. De som fortsättningsvis har behov av särskilt boende kommer få plats. Andra beviljade insatser kan vara hemtjänst som man får insatser i hemmet och detta påverkas inte av beslutet. Inte heller beviljad hemsjukvård påverkas. Lessebohus planerar för att skapa trygga bostäder för äldre och de kommer finnas på alla fyra orter oavsett beslut kring särskilt boende.

Dialog

Dialog genomförs med de som har insatser och särskilt boende på Berghälla. Detsamma gäller med den personal som arbetar där. I dagsläget finns det flest lediga platser på servicehuset i Kosta och det är också där som det finns flesta lediga arbetstillfällen. Under perioden fram till juni kommer informationsträffar och informationsblad publiceras löpande om hur arbetet går.

Tidsplan

 • December-februari: Dialog om önskemål med brukare/anhöriga samt personal.
 • 28 februari: Beslut i kommunfullmäktige.
 • Mars-juni: Praktiskt genomförande med flytt av brukare och personal som byter arbetsplats.
 • 30 juni: Uppdraget ska vara genomfört enligt beslut i socialnämnden.

Kontaktpersoner

Joachim Danielsson, ordförande i socialnämnden samt Anna Rosander, verksamhetschef vård och omsorg

Senast uppdaterad: 23 december 2021
Publicerad: 23 december 2021 kl. 09.00

Kommunikation

 • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
  E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se