• Startsida
  • / Nyhetsarkiv
  • / Brev från kommunstyrelsens ordförande Lars Altgård och kommunchef Christina Nyquist

Brev från kommunstyrelsens ordförande Lars Altgård och kommunchef Christina Nyquist

Viruset Corona och sjukdomen Covid-19 har påverkat oss alla den senaste månaden. Som företrädare för Lessebo kommun vill vi vara tydliga med att vi gör allt för att skydda äldre och andra riskgrupper från smitta. Vi följer myndigheternas rekommendationer och föreskrifter. Vi har förberett oss för att det kan bli många smittade i kommunen.

Vi vill med detta brev berätta lite om vad vi gör på Lessebo kommun just nu. Vi finns till för invånare och företagare i kris som i vardag.

Vår viktigaste uppgift som kommun just nu är att skydda äldre och andra riskgrupper från smitta. Det är viktigt att alla respekterar det besöksförbud som råder på våra äldreboenden. Som medmänniska kan du hjälpa dem som behöver det med allt från varuinköp till ett enkelt telefonsamtal.

Vi ser som många andra med oro på hur ekonomin slår mot företag i kommunen. Vi har ringt runt och haft samtal med väldigt många av våra företag i kommunen.

Väldigt många vill hjälpa till. Vi vill rikta ett stort tack till alla frivilliga och organisationer som just nu lägger ner mycket tid för att hjälpa sina medmänniskor.

När vi frågade våra anställda om hjälp och vad de har för kompetenser som kan vara nyttiga i omsorg och måltid – då svarade omgående runt hälften av våra medarbetare. En utbildning i hygien för arbete med livsmedel och i vården är redan genomförd. Vi har också gått ut med förfrågan om extra anställningar och även där har responsen varit god och de som sökt kontaktas efter hand.

Det kan bli så även i Lessebo kommun att många anställda i omsorgen blir sjuka samtidigt. Då kommer vi behöva fler människor som kan arbeta. Då kommer vi vara beredda. Om det är så att skolor och förskolor ska stängas ner, då har vi planerat för barnomsorg till barn med föräldrar som har samhällsviktiga jobb.

I Lessebo kommun så samverkar vi med övriga kommuner, Länsstyrelsen och Region Kronoberg. Vi har daglig kontakt vad gäller utbyte av erfarenheter och information. Vi samordnar frågor kring skyddsutrustning och smittskydd. Andra delar av världen och Sverige har redan drabbats hårt. I Lessebo kommun kommer vi dra lärdom av det som skett i andra kommuner.

Om de prognoser som finns slår in kan vi räkna med fler smittade under de kommande veckorna. Den svåraste tiden vad gäller antal sjuka ligger alltså framför oss. Lessebo kommun kommer göra vad vi kan för att mildra denna kris.

Lessebo 2020-04-15

Lars Altgård, kommunstyrelsens ordförande

Christina Nyquist, kommunchef

Samlad information på www.lessebo.se/corona

Senast uppdaterad: 15 april 2020
Publicerad: 15 april 2020 kl. 09.30

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se