Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samarbete med barnens bästa i fokus

I Kronobergs län finns samarbetet Barnens bästa i Kronoberg. Efter flera år av samverkan driver nu länets skolchefer, socialchefer och Regionen ett arbete som utgår från Skottlandsmodellen om att sätta barnen i fokus och på så sätt ge fler barn en bättre uppväxt för de barn som behöver det.

- Vi behöver samarbeta mellan skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Då kan vi på ett bra sätt möta de behov som ett barn eventuellt har, säger Fernando Germond Correa, socialchef i Lessebo kommun. Han och utbildningschef Therese Linnér ingår i den gemensamma ledningsgruppen där Region Kronoberg och kommunerna i länet tillsammans behandlar dessa frågor.

Inom ramen för processen Barnens bästa gäller i Kronoberg har ett flertal konkreta saker kommer fram, bland annat ett Barnahus i Växjö dit barn som ingår i brottsutredningar kommer och där sjukvård, socialtjänst, polis och åklagare samverkar samt andra aktörer vid behov.

- I Kronoberg har vi inspirerats av Skottlandsmodellen ”Getting it right för every child”. Arbetet där har fokuserat på att ge bättre, tidigare och mer förutsägbart stöd till barn och deras familjer, säger Fernando Germond Correa.

I Skottland har arbetet bland annat lett till färre placerade barn, minskad ungdomskriminalitet och minskat socioekonomiskt utbildningsgap. Arbetet i Kronobergs län springer ur ett långvarigt samarbete mellan regionen och länets kommuner och från 2016 finns en formaliserad ledningsgrupp som består av representanter från de olika intressenterna.

- Utan vår tradition i Kronoberg av att samarbeta över gränser hade detta inte varit möjligt, säger Lessebo kommuns socialchef Fernando Germond Correa.

Senast uppdaterad: 3 december 2018
Publicerad: 3 december 2018 kl. 14.09

Förvaltningschefer

 • Christina Nyquist - Kommunchef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 27

 • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 40

 • Jan-Peter Elf - Tillförordnad socialchef
  Förvaltning/Avdelning: Socialförvaltningen
  Telefon: 0478-125 74

 • Therese Linnér - Utbildningschef
  Förvaltning/Avdelning: Barn- och utbildningsförvaltningen
  Telefon: 0478-126 22

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se