Sanering i Hovmantorp ger bostäder

Lessebo kommun utför just nu ett saneringsarbete på Udden i Hovmantorp. Där låg tidigare ett glasbruk och marken är förorenad med glaskross och föroreningar. Sammantaget har Lessebo kommun beviljats 47,5 statliga miljoner för saneringen då det finns planer på att bygga bostäder i området.

Länsstyrelsen i Kronoberg och myndigheten Statens Geologiska Undersökning (SGU) är pådrivande och deltar aktivt i arbetet med saneringen med den expertkunskap som de besitter. Suez är entreprenör och de som bedriver själva arbetet på plats. Målet med arbetet på Udden är att minska hälsoriskerna samt reducera läckage av metallen antimon till sjön Rottnen.

De mest förorenade massorna tas omhand som miljöfarligt avfall, men den jord som inte är farlig används för att täcka över tippen i Lessebo. Det blir därför miljönytta på flera olika sätt då farligt avfall lämnar Udden och en del av massorna gör nytta på den gamla deponin på tippen i Lessebo.

Utöver arbetet på Udden deltar Lessebo kommun i arbetet med Innovativ sanering som är ett gemensamt projekt i Glasriket där bland annat Länsstyrelsen och SGU deltar. Arbetet med sanering på Udden beräknas vara klart runt nyår.

Senast uppdaterad: 27 november 2018
Publicerad: 27 november 2018 kl. 11.30

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se