Över 200 förslag i medborgardialogen

Det kom in över 200 förslag och synpunkter under årets medborgardialog. Temat var ortsutveckling och engagemanget i orterna var som väntat stort. Sammantaget deltog över 100 medborgare i dialogen.

Stommen i arbetet utgjordes av fyra öppna möten, ett per större ort i kommunen. Utöver dessa fyra möten samlade kommunen till ett möte i Strömbergshyttan om ortens utveckling den 11 oktober. Även på Lessebo vårdagar den 26 maj fanns en dialog, då med barn och unga kring kultur och fritidsfrågor.

- Sammantaget har över 200 synpunkter och förslag inkommit. Alla synpunkter och förslag är fördelade på en förvaltning som får i ansvar att kommentera och prioritera, säger Christina Nyquist som är kommunchef.

Punkterna kommer återkopplas på den medborgardialog som genomförs 2019.

Senast uppdaterad: 21 november 2018
Publicerad: 21 november 2018 kl. 15.49

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se