Servering av alkohol

För att få servera spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat krävs tillstånd. Särskilda bestämmelser gäller för detaljhandel och servering av folköl.

När behöver jag serveringstillstånd?

Servering av spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat får ske endast om det finns ett serveringstillstånd, förutom vid tillfällen som omfattas av undantagen.

Ett stadigvarande serveringstillstånd behövs när du bedriver:

 • restaurang
 • bar
 • cateringverksamhet
 • festvåning.

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen:

 • avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 • sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna,
 • och äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.

För att serveringstillstånd inte ska krävas måste samtliga tre punkter vara uppfyllda.

Anmäl förändringar eller sök nytt tillstånd

Förändringar i verksamheten ska anmälas, exempelvis om kontaktuppgifterna ändras. Enligt alkohollagen är man skyldig att anmäla förändringar och i vissa fall även söka nytt tillstånd.

Exempel på förändringar som kräver anmälan eller ny ansökan:

 • Byte av lokal.
 • Ändrade kontaktuppgifter.
 • Förändringar i bolaget, exempelvis nya ägare eller ändring bland de personer som har betydande inflytande i rörelsen, förändringar i verksamhetens inriktning och ombyggnad av lokalen.
 • Ändring av serveringsansvariga.
 • Ny lokal för cateringverksamhet.
 • Kryddning av egen snaps.
 • Arrangemang med provsmakning av alkoholdrycker.
 • Serveringsverksamheten upphör.

Information om alkoholhandläggning

Lessebo ingår i en  gemensam organisation för handläggning av serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. Denna organisation är gemensam för kommunerna Växjö, Tingsryd, Uppvidinge och Lessebo. Tillståndsenheten är placerad i Växjö. Utöver hanteringen av serveringstillstånd har den gemensamma organisationen hand om anmälningar om servering eller försäljning av folköl.

Du som vill söka ett serveringstillstånd eller tillstånd om försäljning/servering av folköl ska dock även i fortsättningen skicka din ansökan till Lessebo kommun.

Om du vill komma i kontakt med en alkoholhandläggare kan du kontakta någon i den gemensamma organisationen antingen genom att ringa till kontaktcenter i Lessebo kommun, 0478-125 00, eller till kontaktcenter i Växjö kommun, 0470-410 00.

Handläggningstider

 • Stadigvarande tillstånd: 3-4 månader
 • Enstaka tillfälle/tillfälligt/slutet sällskap: 1-2 månader

Varför tar det så lång tid?

Remisshanteringen som krävs tar tid. Vi skickar oftast remisser till polisen, skatteverket, kronofogden, miljö- och byggnämnden och räddningstjänsten. Ibland tar det tid innan vi får svar och vi kan inget göra innan svaren har kommit.

Om du ändrar din ansökan under pågående utredning måste vi pröva de nya förhållandena och kanske skicka nya remisser. Innan vi kan påbörja handläggningen måste ansökan vara komplett. Tänk på att skicka in din ansökan om serveringstillstånd i god tid.

E-tjänster

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 22 maj 2024
Publicerad: 22 maj 2024 kl. 13.34

Näringslivskontoret

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se