Kalender

Näringslivskontorets kalender.

Det blir företagsdialog den 29:e november 2022 där kan du träffa kommunledningen med politiker och tjänstemän. Tanken är att diskutera bland annat två områden som pekats ut som utvecklingsområden i senaste rankingen från Svenskt Näringsliv:

"Tjänstemännens attityder" och "Konkurrens från kommunen"

Det blir också en kortare presentation om vad som är aktuellt just nu och vad som är på gång framöver i kommunen.

Vi träffas mellan klockan 18-20

  • 29 november Gamla Folkets Hus Lessebo (nytt namn är under framtagning)

Vi bjuder på kaffe/te och smörgås.

Anmälan skickas till karin.baath@lessebo.se

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 15 november 2021
Publicerad: 19 februari 2020 kl. 07.55

Näringslivskontoret

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se