Ny taxa för serveringstillstånd

Lessebo kommun har beslutat om en ny taxa för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen.

Från och med den 1 juni har Lessebo kommun en ny taxa för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen. Den gäller för näringsidkare i kommunen som driver en verksamhet med stadigvarande eller tillfälligt serveringstillstånd.

Avgifterna baseras, med några få undantag, på en timtaxa på 1 280 kronor per handläggningstimme, vilket innebär en höjlning av tidigare taxa. Syftet är att taxan ska vara på samma nivå som övriga taxor inom myndighetsnämndens verksamhetsområde.

Den årliga avgiften höjs först 2025.

Taxan i sin helhet finns på vår sida om taxor och avgifter under Näringsliv och arbete:

Taxor och avgifter

Vid frågor om taxan, är du välkommen att kontakta samhällsbyggnadsförvaltningen via e-post till myndighet@lessebo.se eller telefon, 0478-125 00 (kontaktcenter).

Senast uppdaterad: 30 maj 2024
Publicerad: 30 maj 2024 kl. 12.12

Näringslivskontoret

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se