Dialog med företag

Den 29 november genomfördes en företagsdialog och ett 20-tal företagare diskuterade frågor tillsammans med kommunledningen. Diskussionen utgick bland annat från tjänstemännens attityder kopplat till Svenskt Näringslivs undersökning om näringslivsklimatet.

- Företagen som var på plats på dialogträffen var tydliga med att man vill samverka och samarbeta med kommunen, berättar Karin Bååth som är näringslivschef på Lessebo kommun. Man vill ha en mer förstående attityd och inte bara pekpinnar.

Företagen efterfrågade också kontinuitet och långsiktiga relationer med kommunen och tjänstepersoner. Upplevelsen är att det ofta byts handläggare.

- Upphandling är en viktig fråga och där kom synpunkter på att fler upphandlingar kan göras lokalt, säger Karin Bååth. Företagen efterfrågade också utbildning i hur upphandlingar går till.

Lessebo kommun har löpande dialog med företag och under våren kommer både träffar om trygghet och om upphandling.

Senast uppdaterad: 20 december 2021
Publicerad: 20 december 2021 kl. 12.46

Näringslivskontoret

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se