För Curonova är samarbete viktigaste verktyget

Syntolkning: På bilden ses ett fönster som det står Curonova på.

Curonova är en av Sveriges större aktörer inom matchning och stöd på arbetsmarknaden. Ett av deras kontor finns i Lessebo och från det så samverkar man med det lokala näringslivet och arbetar med arbetslösa personer i kommunen.

Lars Helin är områdesansvarig för Kronoberg och har erfarenhet från bland annat Arbetsförmedlingens verksamhet i Lessebo. Idag ansvarar han för fyra kontor i Kronobergs län med 11 medarbetare och 250 deltagare i olika program.

- Curonova har fyra ben att stå på som vi arbetar med över hela landet och i Kronobergs län, säger Lars Helin. Det är Stöd och matchning (Kundval Rusta och Matcha) och Arbetsträning där vi får uppdrag från Arbetsförmedlingen. Vi arbetar också med omställning (TSL), kommuner och företag där Karriärcoachning och övriga tjänster inom HR såsom personalutveckling och karriärbyte är exempel.

Lars återkommer till att samarbete är ett viktigt redskap för Curonovas verksamhet. Det behövs när kompetensbehovet är stort hos näringslivet och när det finns arbetslösa som är i behov av jobb.

- Curonova erbjuder personer stöd i att komma vidare till arbete och studier och medverkar till kompetensförsörjning i stort i regionen. Mycket fokus läggs på matchning som vi ser är något som varit framgångsrikt för att komma ut i vidare studier eller jobb. Vi har dagliga möten för att se hur vi kan matcha deltagare hos oss med det behov vi får in från företag, berättar Lars Helin. Vi har ett nära samarbete med flera företag i Lessebo kommun och det ger oss stora möjligheter till matchning.

Arbetsförmedlingen kommer i slutet av året att genomföra en förändring där Stöd och matchning byter namn till Kundval Rusta och Matcha, KROM. Det blir förändringar som man ser fram emot på Curonova. Det blir mer flexibelt och större möjligheter att snabbt matcha en arbetssökande mot jobb.

- Det nya arbetssättet innebär att vi som aktör får något mindre betalt per deltagare men mer betalt när de är ute i arbete. Vi kommer också få fler verktyg att arbeta med som arbetsmarknadsutbildningar med mera så möjligheterna att matcha mot jobb ökar, menar Lars Helin. Vi har studie- och yrkesvägledare, det inte är ett krav i det nya systemet. Vi ser att det varit en framgångsfaktor för att få människor vidare till jobb och till relevanta studier. Vi har också nyligen slutit ett avtal med en privat utbildningssamordare med över 500 olika utbildningar inom en stor bredd av utbildningsinsatser.

Curonova deltar aktivt i det lokala arbetet med etablering av nyanlända i samarbete med bland annat kommunen, lokala arbetslivet och Arbetsförmedlingen. Genom att utbilda, stödja och rusta personer som är långt ifrån arbetsmarknaden att få erfarenhet av arbetsmarknaden och samhället i stort.

- Vi ser fram emot att kunna börja träffa deltagare och företag mer fysiskt igen, säger Lars Helin. Samtidigt har både vi och deltagarna lärt oss mycket och företaget har satsat på en egen tevekanal (CuronovaTV) och på poddar med bra tips och råd till arbetssökande.

Kompetensförsörjning och arbetslöshet är prioriterade frågor för Lessebo kommun och det kommer fortsatt att kommuniceras i bland annat nyhetsbrev till näringslivet. Curonova är en av de aktörerna som har lokal närvaro i kommunen.

Senast uppdaterad: 21 maj 2021
Publicerad: 21 maj 2021 kl. 13.27

Näringslivskontoret

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se