Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Måltider i omsorgen

För sjuka och äldre är måltiden en viktig del av vård och omsorgen. Måltiderna skapar förutsättningar för ett bra näringsintag. Måltiden kan också utgöra en paus med fokus på något trevligt. Måltiderna kan bidra till att känna gemenskap, delaktighet och meningsfullhet.

Matsedel i omsorgen.

Omsorgen

I plusboxen Matsedel för omsorgen finns också matsedlar. Du som pensionär är alltid välkommen att köpa måltider i våra matsalar på servicehusen. Om ni är ett sällskap som önskar äta är det en fördel om ni förbokar ert besök för att underlätta kökets planering. Kontakta köket före klockan 10:00 aktuell dag.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 24 september 2018
Publicerad: 11 september 2018 kl. 07.45

Måltidsverksamheten

  • Sara Nilsson - tillförordnad måltidschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 09

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se