Försäljning av fastigheter

Lessebohus och ägaren Lessebo kommun har beslutat att upp till 60 procent av bolagets lägenheter ska lämnas ut till försäljning.

Bakgrunden är att bolaget under de senaste åren konstaterat att det finns stort investerings- och underhållsbehov som det inte finns ekonomiska muskler i bolaget att klara av. I den fastighetsstrategi som Lessebohus tagit fram föreslogs försäljning av fastigheter. Försäljningen ska ses som en lösning på hur bolaget ska arbeta de kommande åren för att kunna upprätthålla en god service och ett attraktivt, tryggt och säkert boende.

Kommunfullmäktige tog beslut om försäljningen den 25 april. Nu förbereder bolaget tillsammans med mäklare, revisorer och ägaren Lessebo kommun genomförandet av försäljningen. Slutligen godkänns försäljningen samt vilka fastigheter som berörs av bolagets styrelse samt av kommunstyrelsen.

Information till köpare

Försäljningen kommer att ske via Svefa, som är upphandlat mäklarföretag. Försäljningsprocessen kommer att påbörjas efter hösten 2022. För intresseanmälan vänligen kontakta mikael.gustafsson@svefa.se.

Försäljningen kommer omfatta upp till 60 procent av lägenhetsbeståndet som vid årsskiftet 2021/2022 bestod av 905 lägenheter. Fastigheterna ska föreslås säljas genom försäljning av aktier i nybildade bolag, så kallad paketering. Intentionen är att sälja ett eller flera större paket med bostäder så att en kommande köpare får en stor volym att arbeta med.

Frågor och svar

Vi har här samlat några frågor och svar som rör försäljningen. Denna sida kan komma att uppdateras.

Varför genomförs försäljningen?

Behoven av underhåll är större än vad bolagets ekonomi klarar av. Genom en försäljning kan bolaget bli hållbart på lång sikt.

När kommer försäljningen ske?

Den exakta tidsplanen kommer när en mäklare är på plats och påbörjar arbetet. Men tidsperspektivet är det kommande året med hösten 2022 och våren 2023.

Kan jag vägra att byta hyresvärd?

Nej, det kan man inte. Om din fastighet omfattas av försäljningen så kan du inte hindra det.

Hur avgörs vilka lägenheter som säljs?

Det kommer avgöras i dialog med mäklare, Lessebohus och ägaren Lessebo kommun. Syftet med försäljningen är att skapa en så bra ekonomisk balans i bolaget efter försäljningen så att Lessebohus blir hållbart.

Kommer hyran att höjas?

Hyrorna påverkas inte i sig av en försäljning utan de kommer förhandlas av den nya hyresvärden enligt samma principer som idag.

Får jag bo kvar min lägenhet?

Du som hyresgäst har besittningsskydd och hyreskontraktet följer med till den nya ägaren. Du kan inte bli uppsagd från din lägenhet på grund av ägarbytet.

Vem blir det som köper?

Det vet vi inte idag. Lessebohus söker en ny ägare som vill äga ett större antal lägenheter och inte enstaka fastigheter.

Kommer jag fortsatt ha samma fastighetsskötare?

Den nya ägaren kommer bedriva en egen fastighetsförvaltning med egen personal.

Vem kontaktar jag när försäljningen är gjord?

Du kommer få information om vem som köper fastigheten och hur du kontaktar den nya ägaren.

Kan jag köpa min egen lägenhet?

Nej, du kan inte köpa din lägenhet.

Om jag har samlat poäng hos Lessebohus försvinner poängen när det blir en ny hyresvärd?

Nej, dina poäng finns kvar och kan användas om du söker lägenhet hos Lessebohus.

Kommer en ny hyresvärd kräva inkomstgaranti fast jag har ett kontrakt på lägenheten?

Nej, ditt hyresavtal följer med till nya fastighetsägare och ändras inte med anledning av en försäljning.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 13 juni 2022
Publicerad: 20 maj 2022 kl. 08.19

Lessebohus


Kontakta oss
  • Felanmälan: 0478-125 48
    Måndag-fredag: 08:00-12:00
  • Uthyrning/växel: 0478-128 20
    Måndagar - fredagar: 09:00-12:00
  • När kontoret har stängt:
    Fastighetsjour, störningar, akuta fel: 0478-314 15

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebohus.se.

Kontakt Lessebohus

Stationsgatan 10 
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 128 20