Klart: Dessa fastigheter erbjuds till försäljning

Syntolkning: En byggnad i grått med en entré i mitten där pelarna är i ljusare grön färg. Ovanför entrén en skylt med texten Lessebohus.

Det pågår en försäljningsprocess av lägenheter inom Lessebohus. Bolagets styrelse har nu beslutat vilka lägenheter som ingår i försäljningserbjudandet.

En princip för urvalet har varit att Lessebohus även fortsatt ska finnas på alla orter i kommunen. Bland de fastigheter som behålls i bolaget finns till exempel alla lägenheter i Skruv, alla seniorboenden och även de senast byggda fastigheterna.

Styrelsens beslut bygger på underlag från den upphandlade mäklaren Svefa som är specialiserad på fastighetsekonomi och samhällsbyggnad. Beslutet innebär att det är 540 lägenheter fördelat på 22 olika fastigheter som bjuds ut till försäljning. Det motsvarar 59,7 procent av Lessebohus bestånd.

Bakgrund

Bakgrunden är att bolaget under de senaste åren konstaterat att det finns stort investerings- och underhållsbehov som det inte finns ekonomiska muskler i bolaget att klara av. I den fastighetsstrategi som Lessebohus tagit fram föreslogs försäljning av fastigheter. Försäljningen ska ses som en lösning på hur bolaget ska arbeta de kommande åren för att kunna upprätthålla en god service och ett attraktivt, tryggt och säkert boende.

Beslutsgången är sådan att bolagets styrelse tog fram ett förslag till beslut som sedan passerade kommunstyrelsen innan det godkändes av kommunfullmäktige den 25 april. Därefter har bolaget upphandlat mäklare, bolagets styrelse har beslutat om vilka fastigheter som ska erbjudas till försäljning. Försäljningen och vilken köpare det blir ska sen slutligen godkännas av bolagets styrelse samt kommunstyrelsen.

Senast uppdaterad: 7 september 2022
Publicerad: 7 september 2022 kl. 08.30

Lessebohus


Kontakta oss
  • Felanmälan: 0478-125 48
    Måndag-fredag: 08:00-12:00
  • Uthyrning/växel: 0478-128 20
    Måndagar - fredagar: 09:00-12:00
  • När kontoret har stängt:
    Fastighetsjour, störningar, akuta fel: 0478-314 15

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebohus.se.

Kontakt Lessebohus

Stationsgatan 10 
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 128 20