Förslag från Lessebohus: Försäljning av fastigheter

Syntolkning: En byggnad i grått med en entré i mitten där pelarna är i ljusare grön färg. Ovanför entrén en skylt med texten Lessebohus.

Lessebohus arbetar med att ta fram en ny fastighetsstrategi och styrelsen i bolaget har nu beslutat hur man vill gå vidare.

- Styrelsen har beslutat att ge VD i uppdrag att ta fram förslag på hur en försäljning av upp till 60 procent av bolagets fastigheter kan gå till, säger Monica Widnemark som är ordförande och Anders Jonsäng som är vice ordförande i styrelsen för Lessebohus. Styrelsen har också beslutat att ge VD i uppdrag att ta fram förslag på former för ett fördjupat samarbete mellan bolaget och kommunen.

Det styrelsen beslutat är en del av den fastighetsstrategi som Lessebohus tagit fram. Bolaget har under de senaste åren konstaterat att det finns stort investerings- och underhållsbehov.

- Lessebo kommun som ägare har en löpande dialog med bolaget om arbetet med fastighetsstrategin, säger Lars Altgård som ordförande i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens ägarråd har träffat Lessebohus ledning och fått information om deras beslut.

Fastighetsstrategin handlar om hur bolaget ska arbeta de kommande åren för att kunna upprätthålla en god service och ett attraktivt, tryggt och säkert boende.

- Bolaget behöver kunna upprätthålla en långsiktigt stabil ekonomi då behoven av investeringar och underhåll är stort, säger Mikael Jaksic, VD på Lessebohus. En intern marknadsvärdering gjordes av bolagets fastighetsbestånd och det har lett till nettonedskrivningar i fastighetsvärden.

Lessebo kommun som ägare har löpande informerats om bolagets utmaningar. Styrelsen har tidigare gett VD i uppdrag att ta fram en fastighetsstrategi och i den förs fram hur läget ser ut och vilka ställningstaganden man kan göra. Det finns ett värde i bolagets fastigheter och ett behov av bostäder i Lessebo kommun. Under 2021 har åtgärder i bolagets organisation gjorts för att öka lönsamheten.

Senast uppdaterad: 22 februari 2022
Publicerad: 22 februari 2022 kl. 14.00

Lessebohus


Kontakta oss
  • Felanmälan: 0478-125 48
    Måndag-fredag: 08:00-12:00
  • Uthyrning/växel: 0478-128 20
    Måndagar - fredagar: 09:00-12:00
  • När kontoret har stängt:
    Fastighetsjour, störningar, akuta fel: 0478-314 15

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebohus.se.

Kontakt Lessebohus

Stationsgatan 10 
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 128 20