Priser

Anslutning till Fjärrvärme

Anslutning till fjärrvärme inklusive fibernätsanslutning från 2021 är 85 000 kr inklusive moms. Allt arbete och material samt återställning, isolering och elanslutning ingår. De första 15 meterna kulvert från tomtgräns till insida byggnad ingår. Därutöver tillkommer en kostnad på 500 kr per meter. Rotavdrag med ca 12 900 kr dras av på faktura. Förutsättning för rotavdrag är att summan kan kvittas mot inbetald skatt (hanteras av skatteverket).

Priser

Anslutning och konvertering av direktverkande el till vattenburet system. Anslutning enligt ovanstående och konvertering från direktverkande el till vattenburet system. 13 styck radiatorer ingår. Avräkning respektive tillkommande kostnad sker. Priset blir c:a 170 000 kr. Rotavdrag utgår med ca 24 600 kr. Förutsättning för rotavdrag är att summan kan kvittas mot inbetald skatt (hanteras av skatteverket).

Förbrukningsavgift

0,765 kr/kWh gäller från 2022-01-01. Fast pris 3 750 (Lessebo 3 450) kr/år.

Prisinformation

Prisuppgifterna nedan visar pris inklusive moms.

Småhus (Hovmantorp, Kosta och Skruv)

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del (beräkning)

15 000 kWh

15 225 kr/år

3 750 kr

11 475 kr/år

20 000 kWh

19 050 kr/år

3 750 kr

15 300 kr/år

30 000 kWh

26 700 kr/år

3 750 kr

22 950 kr/år

40 000 kWh

34 350 kr/år

3 750 kr

30 600 kr/år


Småhus (Lessebo)

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del (beräkning)

15 000 kWh

14 925 kr/år

3 450 kr

11 475 kr/år

20 000 kWh

18 750 kr/år

3 450 kr

15 300 kr/år

30 000 kWh

25 400 kr/år

3 450 kr

22 950 kr/år

40 000 kWh

34 050 kr/år

3 450 kr

30 600 kr/årFlerbostadshus/Lokaler/Samfälligheter/Näringsfastigheter

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året fast del

Varav under året rörlig del (beräkning)

80 MWh

77 080 kr/år

17 000 kr

60 080 kr/år

193 MWh

178 943 kr/år

34 000 kr

144 943 kr/år

500 MWh

487 500 kr/år

112 000 kr

375 500 kr/år

1 000 MWh

975 000 kr/år

224 000 kr

751 000 kr/år


Vi reserverar oss för ev tryckfel.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 20 januari 2022
Publicerad: 16 november 2017 kl. 13.27

Handläggare

  • För mer information kontakta Lessebo kommuns växel: 0478-125 00.
    Fakturafrågor kontakta Ekonomiavdelningen Gisela Andersen: 0478-125 35.
    E-post: fjarrvarme@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se