Guide till konst och utsmyckningar i Lessebo kommun.

Konstguide

Offentlig konst kan vara plats- och byggnadsanknutna konstverk, som till exempel skulpturer eller väggmålningar, men kan även vara lös konst som till exempel målningar och grafiska blad. Målsättningen med den konstnärliga gestaltningen i Lessebo kommun följer Gröna Kronoberg 2025 om att utveckla miljöer samt främja folkhälsan. Målet är att bidra till estetiska upplevelser som stimulerar visuellt och intellektuellt och bidrar till att det offenliga rummet blir en plats för trivsel och samvaro.

Konst för alla.

I den här broschyren presenteras de verk och utsmyckningar som kan besökas eller beskådas av allmänheten i Lessebo kommun. Det innebär att de platsbundna verk som finns i skolor, vårdhem mm inte är med. Det finns tre offentliga kommunägda verk  i kommunen som är placerade utomhus, men fler privatägda verk finns att beskåda. I Lessebo kommun finns flera verk placerade som skapats av framstående konstnärer inom främst glasindustrin. Det finns även utsmyckningar med i broschyren som är av allmänt intresse och som därför får förklarande text.  Guide till konst och utsmyckning. , 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 5 december 2018
Publicerad: 16 januari 2018 kl. 10.15

Kultur- och fritid

 • Jenny Ramnér - Kultur- och fritidschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen, Kultur och fritid
  Telefon: 0478-125 67

 • Anton Nordström - Kultur- och fritidskonsulent
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen, Kultur och fritid
  Telefon: 0478-125 19

 • Cecilia Ungerbäck-Smith - Bibliotekschef
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo bibliotek
  Telefon: 0478-125 73

Vll du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se