Lotteritillstånd

Ideella föreningar kan söka tillstånd att anordna lotterier. Här får du svar på de vanligaste frågorna i sådana ärenden som kommunen handlägger. Du kan också läsa om vad som gäller om din förening vill anordna ett lotteri.

När ett lotteri ska anordnas av en förening som är verksam i Lessebo, är det kommunen som är tillstånds- och tillsynsmyndighet.

Vem får anordna lotteri?

 • Kommunen kan ge tillstånd till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier. 

När krävs det tillstånd?

 • Nästan alla lotterier som anordnas för allmänheten kräver tillstånd. Ska din förening ordna ett stort lotteri med insatsbelopp högre än 20 prisbasbelopp* ska föreningen söka särskilt tillstånd. Detta kallas ofta för ett §16-lotteri, efter paragraferna i lotterilagen.  
 • Om din förening vill ordna ett eller flera lotterier, där det totala insatsbeloppet är högst 20 prisbasbelopp över en treårsperiod, så ska föreningen ansöka om ett tillstånd/registrering.  Detta kallas ett §17-lotteri.  
  *2019 års prisbasbelopp är 46.500 kronor.

Lotterier som får anordnas utan registrering eller tillstånd (§ 19)

 • Lotterier som får anordnas utan registrering eller tillstånd ( 19 § )
  Under vissa förutsättningar behöver en ideell förening, som är behörig att anordna lotteri, inte ansöka om registrering eller tillstånd.
  • Lotteriet anordnas i samband med en tillställning eller sammankomst som föreningen anordnar eller deltar i.
  • Lotteriet bedrivs bara inom det för tillställningen avsedda området.
  • Värdet av varje insats uppgår till högst 1/6 000 basbelopp.
  • Värdet av högsta vinsten uppgår till högst 1/6 basbelopp.
  • Det sammanlagda värdet av vinsterna motsvarar minst 35 procent av insatsernas värde, om antalet insatser och vinster samt värdet av dessa är bestämda enligt uppgjord plan.
  • Vinstandelen anges på lottsedlarna eller lottlistorna eller i den lokal där lotteriet bedrivs.
  • Lottköparen vid lottköpet får veta var och när vinsterna ska dras och på vilket sätt resultatet av dragningen görs tillgänglig för allmänheten, om vinstdragningen inte redan ägt rum före lottförsäljningen.

​Var söker man tillstånd

Vad kostar det?

 • Tillstånd/registrering kostar 300 kronor och gäller under en treårsperiod. Det tillkommer också ett kontrollantarvode som är tre procent på lotteriets omslutning (omsättning).

Hur går kontrollen till?

 • Föreningen utser en lotteriföreståndare och kultur- och fritidsförvaltningen tillsätter en lotterikontrollant. Innan lotterier börjar ska lotteriföreståndaren och kontrollanten vara överens om alla detaljer som rör lotteriet. Kontrollanten ser  till att lotteriet sköts på ett riktigt sätt och kan också hjälpa föreningen med tips och råd. Det är kontrollanten som gör vinstdragningen. När allt är färdigt ska lotteriet skriftligt redovisas till kontrollanten.

Redovisning av lotteriet

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 18 september 2019
Publicerad: 14 februari 2017 kl. 09.40

Kultur- och fritid

 • Jenny Ramnér - Kultur- och fritidschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen, Kultur och fritid
  Telefon: 0478-125 67

 • Anton Nordström - Kultur- och fritidskonsulent
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen, Kultur och fritid
  Telefon: 0478-125 19

 • Cecilia Ungerbäck-Smith - Bibliotekschef
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo bibliotek
  Telefon: 0478-125 73

Vll du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se