• Minimera Visa
  2019-10-16
  Angående vatten i Hovmantorp 17 oktober
  ** Uppdaterat 17 oktober klockan 14.00 ** Vattnet på Granvägen i Hovmantorp är ti... Läs mer
 Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bidrag, stöd och utmärkelse

Här kan du läsa om vilka bidrag föreningar kan söka och vilka datum ansökan ska vara inne.

Föreningsbidrag

Bidrag inom Kultur- fritid och tekniska nämndens område är verksamhetsbidrag, driftbidrag, lokalbidrag, kartbidrag, bidrag till pensionärsföreningar, handikappföreningar, nykterhetsföreningar, föräldraföreningar samt studieförbund och kulturföreningar. 

Bidrag som kan sökas hos kultur- och fritid. Klicka på länkarna och ladda hem ansökan.

Föreningsbidrag

Sista datum för inlämning

Grund- och Lokalbidrag

30/4

Lokalt aktivitetsstöd 5-25 år

Vår 25/8 och höst 25/2

Ledarutbildningsbidrag

löpande under året

Bidrag för kulturföreningarna

30/4

Bidrag för studieförbunden

30/4

Startbidrag för nystartad eller vilande förening

löpande

Kultur- och fritispris

30/4

Driftbidrag

30/4

Föreningsuppgift

30/4


Kulturpris och fritidspris

Kultur- fritid och tekniska nämnden delar varje år ut ett Kulturpris och ett fritidspris (ungdomsledarpris) till personer boende eller med anknytning till kommunen för utförda kvalificerade insatser inom kultur- respektive fritidssektorn. Kultur- och fritidspriserna ska bestå av konstverk eller konsthantverksprodukt, om möjligt med anknytning till Lessebo kommun.

Förslag till mottagare lämnas in skriftligen till Kultur- och fritidsförvaltningen av enskild person eller organisation före den 30 april årligen. Kultur- och fritidsförvaltningen äger rätt att utanför inlämnade förslag utse annan mottagare.

Uppmuntranspris

Kultur- och fritidsförvaltningen vill ge en uppmuntran till ungdomar mellan 5-20 år som utför ”en prestation utöver det vanliga”. Det kan givetvis vara en SM-vinst men också ett ungdomslag som exempelvis blir Smålandsmästare. För att göra så rättvisa bedömningar som går att göra måste en ”jury” för detta finnas, förslagsvis Kultur- och fritidsförvaltningen.

För att inte missa någon vill vi att föreningarna själva ger förslag på prestationer ”utöver det vanliga”. Uppmuntringen behöver inte nödvändigtvis vara lika om det är en individuell prestation eller om det är en lagprestation vilket gör att ”juryn” avgör hur det ska uppmärksammas.

Kulturmiljöbidrag

Det finns många fina kulturmiljöer och byggnader i Lessebo kommun. Vårdar du en kulturmiljö eller en byggnad så att den bevaras för framtiden? Eller arbetar du för att göra en kulturmiljö mer tillgänglig och användbar? Då kan det finnas bidrag att söka hos Länsstyrelsen.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 25 februari 2019
Publicerad: 23 januari 2017 kl. 19.59

Kultur- och fritid

 • Jenny Ramnér - Kultur- och fritidschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen, Kultur och fritid
  Telefon: 0478-125 67

 • Gunilla Aronsson - Kultur- och fritidsassistent
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen, Kultur och fritid
  Telefon: 0478-125 19

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se