Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du kan få parkeringstillstånd om du har ett rörelsehinder som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats. Rörelsehindret ska vara varaktigt.

Parkeringstillstånd är ett undantag från lokala trafikföreskrifter gällande parkering på allmän plats. Tillståndet gäller i hela Sverige på allmän plats och även i de flesta europeiska länder. Med tillstånd kan du parkera på de platser som är reserverade för personer med rörelsehinder samt på platser där parkering är förbjuden.

Två typer av parkeringstillstånd

Det finns två typer av parkeringstillstånd. Du kan ansöka om tillstånd, antingen som förare eller som passagerare.

Parkeringstillstånd för förare

Du kan få parkeringstillstånd som förare om du har ett rörelsehinder som gör att du bara kan gå mycket korta sträckor.

Har du fått tillståndet som förare får det endast användas när du själv kör bilen. Om du har fått tillståndet som passagerare får det endast nyttjas när du själv är med i bilen. Vid missbruk kan tillståndet återkallas.

För att vara berättigad till parkeringstillstånd ska sökandes rörelsehinder vara varaktigt (minst 6 månader) och innebära väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand. Rörelsehindret ska vara av medicinskt, fysiskt och/eller psykisk karaktär. Ansökan ska kompletteras med aktuellt läkarintyg som styrker funktionsnedsättningen.  Detta kan bifogas digitalt i formuläret eller bifogas separat. Vid bedömning av förflyttningsförmåga förutsätts den sökande använda förflyttningshjälpmedel. Enbart svårigheter att bära tungt eller svårigheter att ta sig i och ur ett fordon är inte ett skäl för att beviljas ett tillstånd.

Parkeringstillstånd för passagerare

Du kan få parkeringstillstånd som passagerare om du har ett rörelsehinder som gör att du bara kan gå mycket korta sträckor och dessutom inte kan lämnas ensam under den tid din förare parkerar bilen.

Lämna och hämta passagerare utan parkeringstillstånd för rörelsehindrade

I trafikförordningen (11 kap. 9 § punkt 7) finns ett allmänt undantag som innebär att man vid transport av sjuka eller rörelsehindrade får stanna och parkera ett fordon trots förbud att parkera enligt lokala trafikföreskrifter. Detta möjliggör på– och avstigning mycket nära målpunkten. Föraren kan stanna för att hjälpa sin passagerare ur bilen och till entrén och där hitta en lämplig sittplats. Passageraren kan sedan sitta och vänta medan föraren parkerar fordonet på en vanlig parkeringsplats. Detta är en möjlighet för alla, till exempel om sökande inte uppfyller kriterierna för parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Exempel på när du inte får parkeringstillstånd

Det finns situationer då du inte kan få ett parkeringstillstånd. Det gäller exempelvis om du

 • har ett rörelsehinder under en kortare period
 • är blind (men inte har något rörelsehinder)
 • har svårt att ta dig i och ur ett fordon
 • har svårt att bära saker
 • har mag- och tarmproblem, exempelvis tarminfektion eller inkontinens, som gör att du akut kan behöva uppsöka en toalett.

Hur söker jag parkeringstillstånd?

Observera att du endast kan ansöka om ett tillstånd, antingen som förare eller som passagerare.
Om du är folkbokförd i en annan kommun söker du tillståndet där.

Parkeringstillstånd är nationella tillstånd som beviljas efter regler som gäller för hela Sverige. Giltighetstiden kan vara minst 6 månader och max 5 år, beroende på handläggarens beslut. Handläggningstiden är cirka 6 veckor.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 16 november 2021
Publicerad: 16 januari 2017 kl. 15.41

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Nasir Zaka - GIS- och trafikingenjör
  Ansvarsområde: GIS, kartframställning, trafik, enskilda vägar, skrotbilar
  Telefon: 0478-125 56

 • Örjan Wilhelmsson - Biträdande servicechef
  Ansvarsområde: Anläggning, gata/park
  Telefon: 0478-128 03

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se