Snöröjning

Foto: Linnéa Rosenstiel

Här kan du läsa hur snöröjningen fungerar i vår kommun och vem eller vilka som ansvarar för vad.

E-tjänster

Snöröjning


När snö eller rejäl halka kommer ställs det många frågor om hur vinterberedskapen fungerar i kommunen och hur vi prioriterar.

Kommunen sköter de kommunala gatorna, Trafikverket de statliga och du som är fastighetsägare ansvarar för att det röjs vid din fastighet. För att allt ska fungera på bästa sätt är det viktigt att vi alla tar vårt ansvar och respekterar varandras ansvarsområden.

Kommunala gator - kommunens ansvar

Under vinterhalvåret är det serviceenheten på Lessebo kommun som har snöberedskap. Vi utför snöröjning och sandning på kommunala gator, gång- och cykelvägar och på vissa trottoarer.

Så här prioriterar vi

Huvudgator, skolor, skolvägar och omsorgsboenden prioriteras i första hand. Vid snöfall startar plogningen inom alla områden tidigt på morgonen för att få gatorna framkomliga så fort som möjligt.

Kommunens vinterunderhåll av gator och vägar sker enligt följande riktlinjer:

 • Gång- och cykelvägar snöröjs vardagar och helgdagar när snödjupet uppgår till 5 centimeter
 • Matargator snöröjs vardagar och helgdagar när snödjupet är 8 centimeter.
 • Övriga gator snöröjs vardagar då snödjupet är 8 centimeter.
 • Halkbekämpning utförs utifrån rådande väderläge.


Statliga vägar - Trafikverkets ansvar

Riksvägar och alla allmänna vägar röjs av Trafikverkets entreprenörer.

Dessutom ingår följande vägar inom våra tätorter:

 • Lessebo: Storgatan, Kostavägen och Stationsgatan med tillhörande trottoar, gång- och cykelbana
 • Hovmantorp: Storgatan, Centralgatan och Västergatan med tillhörande trottoar, gång- och cykelbana
 • Skruv: Skruvbyvägen, Kajvägen, Östra infarten norr om järnvägen, Järnvägsgatan och Storgatan med tillhörande trottoar, gång- och cykelbana
 • Kosta: Riksväg 28 samt vägen mellan Lessebo och Orrefors
 • Bergdala: Genomfartsvägar

På Trafikverkets webbplats kan du läsa mer om hur deras vinterväghållning fungerar:

Privata fastigheter - fastighetsägarens ansvar

När vi snöröjer våra gator blir det snövallar. Du som är fastighetsägare är själv ansvarig för att röja undan dessa vid din uppfart. Fordon får ej stå uppställda på gatorna mer än tillfälliga parkering.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 28 februari 2024
Publicerad: 23 januari 2017 kl. 15.38

Anläggningsenheten

 • Örjan Wilhelmsson - Biträdande servicechef
  Ansvarsområde: Anläggning, gata/park
  Telefon: 0478-128 03

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se