Fiber

Dam som pratar i mobiltelefon utanför sin stuga på landet

Växjö, Alvesta, Tingsryd och Lessebo kommuner har tillsammans bredbandsföretaget Wexnet AB. Wexnet AB är leverantörsoberoende, vilket ger slutkunden möjlighet att själva välja tjänsteleverantörer och tjänster efter eget behov och önskemål. Det är Wexnet AB som du kontaktar om du vill veta mer om fiber i kommunen idag.

Varför fiber?

Luftledningar och olönsamma kopparledningar som är nedgrävda plockas efterhand bort. Konsekvensen blir att du som kund inte längre har tillgång till din fasta telefon. För att du även fortsättningsvis ska kunna ringa via fast telefon och koppla upp din dator krävs nedgrävd fiber.

Lessebo kommun har investerat i en infrastruktur som ger möjlighet till telefon, tv och internet via fiber. Fiber är en förutsättning för att kunna bo, leva och driva företag på landsbygd och i mindre orter.

Vill du veta mer eller har du frågor?

Besök Wexnets hemsida eller kontakta Wexnet på salj@wexnet.se eller telefon 0470-70 33 33.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 28 februari 2024
Publicerad: 19 december 2016 kl. 16.28

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 40

 • Katarina Karlsson Palm - VA-chef
  Ansvarsområde: Vatten och avlopp
  Telefon: 0478-125 52

 • Sara Wolf - Servicechef
  Ansvarsområde: Lokalvård, anläggning, gata/park, fastighetsskötsel
  Telefon: 0478-125 42

 • Carl Hägerwall Stein - Fastighetschef
  Ansvarsområde: Kommunägda fastigheter så som ex. skolor, serviceboenden. (inte Lessebohus fastigheter)
  Telefon: 0478-125 71

 • Örjan Wilhelmsson - Biträdande servicechef
  Ansvarsområde: Anläggning, gata/park
  Telefon: 0478-128 03

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se