• Minimera Visa
    2017-10-18
    Störningar i vattenleveransen Hovmantorp
    Det kan förekomma störningar i vattenleveransen i Hovmantorp under eftermiddagen idag den 18 oktober. Vid eventuella frågor ring VA-avdelningen via telefon 0478-125 52. Läs mer
 Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Våld i nära relationer

Lever du i en situation med kränkningar, hot och våld? Det kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det kan också vara att du blir tvingad, instängd eller att någon är hos dig utan att du vill det.

Vid individ- och familjeomsorgen kan du få råd och stöd samt hjälp att komma till ett tillfälligt och tryggt boende. Kontakta oss via vår växel 0478 - 125 00. Vid akuta situationer utanför kontorstid ring Socialjouren via 112.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer betyder att det förekommer våld där den som utsätts är eller har varit gift, sambo eller särbo med den andre. Det gäller även som man har barn tillsammans med den som utsätter någon för våld. Det kan också vara att man utsätts för våld av föräldrar, syskon eller andra släktingar. Det kan även handla om våld från personer som du är beroende av på grund av att de ger dig vård eller omsorg.

Om våld i nära relationer

Våld i nära relationer utövas oftast av män mot kvinnor. Det finns också våld, både fysisk och psykiskt, som utövas mot barn och ungdomar. Ofta benämns den drabbade kvinna och utövaren man, men informationen gäller även om rollerna är ombytta och om du lever i en samkönad relation. Den gäller också om du är barn eller ungdom som bevittnat eller utsatts för våld.

Hedersrelaterat våld

Lever du i en situation där du inte får bestämma själv hur du ska gå klädd och vilka du ska träffa, eller utsätts du för våld för att lära dig att lyda? Känner du dig övervakad, kontrollerad och hotad av föräldrar och släktingar? Tvingas dölja din sexuella läggning? Då kan du vara utsatt för något som heter hedersrelaterat förtryck och våld eller hedersbrott.

Rätt till stöd och skydd

Du som utsätts för våld i en nära relation har rätt till stöd och skydd från samhället. Det gäller om du är man, kvinna, barn eller ungdom. Trots likabehandlingsprincipen, så fokuserar både socialtjänstlagen och samhällets satsningar på våldsutsatta kvinnor. Syftet med att lyfta fram kvinnorna är att ge skydd åt offer för könsrelaterat våld.

Här finns läkar till webbplatser med mer information:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga använd kontaktuppgifter som du hittar på sidan kontakta oss
Senast uppdaterad: 3 oktober 2017
Publicerad: 16 januari 2017 kl. 15.38

Individ och familjeomsorg

  • Gunilla Österman - IFO-chef
    Telefon: 0478-126 89

Socialförvaltningen

  • Fernando Germond Corrêa - Socialchef
    Förvaltning/Avdelning: Socialförvaltningen
    Telefon: 070-347 20 73

  • Susanne Wirstedt Johansson - Administrativ assistent
    Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
    Telefon: 0478-125 86

  • Inger Liljedahl - Administrativ assistent
    Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
    Telefon: 0478-12514

  • Göran Liljedahl - Verksamhetsutvecklare
    Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
    Telefon: 0478-126 79

Äldreomsorg

  • Ewa-Lotte Strand Nordén - Verksamhetschef
    Förvaltning/Avdelning: Äldreomsorgen
    Telefon: 0478-125 88

  • Louise Palm - Myndighetshandläggare SoL
    Förvaltning/Avdelning: Lessebo och Skruv
    Telefon: 0478-125 00

  • Anita Hansson - Myndighetshandläggare SoL
    Förvaltning/Avdelning: Hovmantorp/ Kosta
    Telefon: 0478-125 38, 070-522 25 38

  • Anna Hultmark - Enhetschef
    Förvaltning/Avdelning: Lessebo hemtjänst
    Telefon: 0478-125 95

  • Andreas Blomgren - Enhetschef
    Förvaltning/Avdelning: Hovmantorp hemtjänst
    Telefon: 0478-127 59

  • Kristina Bergström - Enhetschef
    Förvaltning/Avdelning: Kosta hemtjänst
    Telefon: 0478-127 25

  • Britt Sahlberg - Enhetschef
    Förvaltning/Avdelning: Skruv hemtjänst
    Telefon: 0478-127 00

Hemsjukvården

  • Viktoria Carlsson - Verksamhetschef
    Förvaltning/Avdelning: Hemsjukvården/Rehab
    Telefon: 070-670 76 61

Anhörigstöd

  • Lotta Westrin - Anhörigsamordnare
    Ansvarsområde: Anhörigstöd i Lessebo kommun
    Telefon: 0478-125 85
    E-post: anhorigstod@lessebo.se

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

  • Ewa-Lotte Strand Nordén - Verksamhetschef
    Förvaltning/Avdelning: Äldreomsorgen
    Telefon: 0478-125 88

  • Irene Davidsson - Enhetschef
    Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
    Telefon: 0478-126 65

  • Emma Juric - Myndighetshandläggare LSS/Socialpsykiatrin
    Förvaltning/Avdelning: Odengatan 1
    Telefon: 0478-125 96, 070-302 25 24

  • Anita Ask - Myndighetshandläggare LSS/Socialpsykiatrin
    Förvaltning/Avdelning: Odengatan 1
    Telefon: 0478-125 96, 070-302 25 24

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
Storgatan 78
365 31 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se