Färdtjänst

Den allmänna kollektivtrafiken med buss och tåg ska utformas så att så många som möjligt ska kunna använda den. Färdtjänsten är till för dig som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Region Kronoberg ansvarar för handläggning och beslut om färdtjänst och riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö. Du som ansöker om färdtjänst måste vara folkbokförd i någon av dessa kommuner.

Mer allmän information finns på Region Kronoberg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Ansökan om färdtjänst och riksfärdtjänst

För att du ska kunna resa med färdtjänst måste du ha ett tillstånd. Första gången du ansöker om färdtjänst eller riksfärdtjänst måste ett intyg för färdtjänst bifogas. Intyget ska utförligt beskriva hur ditt hälsotillstånd påverkar din förmåga att resa med allmänna kommunikationer. Intyget kan utfärdas av läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut eller kurator.

Blanketter för ansökan finns på Länstrafiken Kronobergs webbsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor är du välkommen att kontakta våra färdtjänsthandläggare.
Tel. 0770 - 25 82 00
Måndag - fredag 08.00 -10.00 och 13.00-15.00.
fardtjanst@kronoberg.se

Beställ färdtjänst och riksfärdtjänst

Färdtjänst och riksfärdtjänst beställer du alltid genom Serviceresor Kronoberg, som är Region Kronobergs beställningscentral. Kontaktuppgifter finns på  Länstrafiken Kronobergs webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 16 januari 2017
Publicerad: 16 januari 2017 kl. 15.41

Individ och familjeomsorg

 • Xhevat Latifi -  IFO-chef
  Telefon: 0478-126 89

Socialförvaltningen

 • Annika Fröberg - Socialchef
  Förvaltning/Avdelning: Socialförvaltningen
  Telefon: 0478-125 74

 • Susanne Wirstedt Johansson - Administrativ assistent
  Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
  Telefon: 0478-125 86

 • Paul Bohman - Administrativ assistent
  Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
  Telefon: 070-875 56 18

 • Göran Liljedahl - Verksamhetsutvecklare
  Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
  Telefon: 0478-125 44

 • Fanni Nilsson - Nämndssekreterare
  Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
  Telefon: 0478-125 62

Äldreomsorg

 • Anna Rosander-Verksamhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Äldreomsorgen
  Telefon: 0478-125 88

 • Aija Karlsson - Myndighetshandläggare SoL
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo/Skruv
  Telefon: Kontakt via växel, 0478-12500

 • Anita Hansson - Myndighetshandläggare SoL
  Förvaltning/Avdelning: Hovmantorp/ Kosta
  Telefon: Kontakt via växel, 0478-125 00

 • Alemka Zuko - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo hemtjänst
  Telefon: 0478-125 95

 • Ann-Charlott Westrin - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Hovmantorp hemtjänst
  Telefon: 0478-127 59

 • Kristina Bergström - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Kosta hemtjänst
  Telefon: 0478-127 25

 • Anette Borg - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Skruv hemtjänst
  Telefon: 0478-127 00

Hemsjukvården

Anhörigstöd

 • Lotta Westrin - Anhörigsamordnare
  Ansvarsområde: Anhörigstöd i Lessebo kommun
  Telefon: 0478-125 85
  E-post: anhorigstod@lessebo.se

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

 • Anna Rosander-Verksamhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Äldreomsorgen
  Telefon: 0478-125 88

 • Peter Holmström - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-126 65

 • Emma Juric - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-126 47

 • Emma Nilsson - Myndighetshandläggare LSS/Socialpsykiatrin
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-125 96

 • Göran Liljedahl - Verksamhetsutvecklare
  Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
  Telefon: 0478-125 44

 • Louise Palm - Myndighetshandläggare LSS/Socialpsykiatri
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-125 55

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se