Avgifter och taxor

Här finns information om avgifter för äldreomsorg, funktionsstöd, kommunal hälso- och sjukvård och individ- och familjeomsorgen.

Vård och omsorg, äldreomsorg

Avgifter Vård och Omsorg 2024-01-01

Avgift för Hemtjänst

Servicenivå

Ensamstående makar/sammanboende 

Beskrivning

Nivå 0

625 kronor

Service under 10 minuter per dag

Nivå 1

1017 kronor

Service 1-2 gånger per månad

Nivå 2

1493 kronor

Service 1-2 dagar per vecka

Nivå 3

1789 kronor

Service 3-7 dagar per vecka

Nivå 4 

1999 kronor

Service under hela dygnet

 

Avgift för hemtjänst om detta nyttjas endast 1 vecka i följd under månaden.

Därutöver gäller full avgift.

Servicenivå

Ensamstående makar/sammanboende

Beskrivning

Nivå 1

236 kronor

Service 1-2 gånger per månad

Nivå 2

347 kronor

Service 1-2 gånger per vecka

Nivå 3

418 kronor

Service 3-7 dagar per vecka

Nivå 4

465 kronor

Service under hela dygnet

 

Matkostnader

För de brukare som har beviljats bistånd till måltid i matsal på särskilt boende gäller följande priser:

Service

Pris

Frukost

33 kronor

Middag

83 kronor

Kvällsmat

33 kronor

Kaffe och kaka

20 kronor

 

Övriga matkostnader

Service

Pris

Matdistribution middag

79 kronor

Gäst till boende i särskilda boendeformer betalar för middag

95 kronor

För pensionär som inte är beviljad bistånd till måltid, men äter

middag i matsal på särskilt boende, kostar middagen

95 kronor

 

Övriga avgifter

Service

Pris

Korttidsplats

87 kronor per dygn

Följeslagare

100 kronor per timme. Max 400 kronor per månad. Avgiften debiteras vid tillfälle då följeslagare är planerad

Avgift för trygghetstelefon

225 kronor per månad och person

Avgift för vittvätt

150 kronor per månad och person

 

Hemsjukvård

Avgifter för hemsjukvård 2024-01-01

Service

Pris

Hemsjukvårdstaxa

200 kronor per månad

Träning/behandling utförd av sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut

120 kronor per månad

    För personer över 85 år är hemsjukvården avgiftsfri.

Avgifter för medicintekniska hjälpmedel och bostadsanpassning

Service

Pris

Utprovning av hjälpmedel

200 kronor

Bostadsanpassningsintyg

300 kronorKommunfullmäktige beslutade 2024-06-17 för nya riktlinjer om avgifter för socialnämndens verksamhetsområden.

För dig med insatser/ordinationer beslutade före 2024-07-01 gäller de nya avgifterna från och med 2025-01-01.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 20 juni 2024
Publicerad: 16 januari 2017 kl. 15.40

Individ och familjeomsorg

 • Vakant- Verksamhetschef individ och familjeomsorg
  Förvaltning/Avdelning: Individ och familjeomsorg
  Telefon: 0478-126 89

Socialförvaltningen

 • Catherine Persson Lundgren - Socialchef
  Förvaltning/Avdelning: Socialförvaltningen
  Telefon: 0478-125 74

 • Anna-Lena Palm Stjärna - Medicinskt ansvarig sjuksköterska
  Förvaltning/Avdelning: Hemsjukvården
  Telefon: 0478-125 84, 070-341 25 84

 • Paul Bohman - Administrativ assistent
  Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
  Telefon: 070-875 56 18

 • Vakant - Verksamhetsutvecklare
  Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
  Telefon: 0478-125 44

 • Linus Kjellsson - Vik. nämndssekreterare
  Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
  Telefon: 073-054 83 84

 • Fanni Nilsson - Utvecklingsledare
  Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
  Telefon: 070-457 83 22

Äldreomsorg

 • Johan Strand - Verksamhetschef vård och omsorg
  Förvaltning/Avdelning: Äldreomsorg och Omsorg om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-127 59

 • Aija Karlsson - Myndighetshandläggare SoL
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo/Skruv
  Telefon: Kontakt via växel, 0478-12500

 • Anita Hansson - Myndighetshandläggare SoL
  Förvaltning/Avdelning: Hovmantorp/ Kosta
  Telefon: Kontakt via växel, 0478-125 00

 • Vakant - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo hemtjänst
  Telefon: 0478-125 95

 • Ann-Charlott Westrin - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Hovmantorp hemtjänst
  Telefon: 0478-127 59

 • Vakant - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Kosta hemtjänst
  Telefon: 0478-127 25

 • Sara Edstrand - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Skruv hemtjänst
  Telefon: 0478-127 00

Hemsjukvården

 • Ulrika Elgborn - Verksamhetschef hälso- och sjukvård
  Förvaltning/Avdelning: Kommunal hälso- och sjukvård
  Telefon: 076-8517372

Anhörigstöd

 • Lotta Westrin - Anhörigsamordnare
  Ansvarsområde: Anhörigstöd i Lessebo kommun
  Telefon: 0478-125 85
  E-post: anhorigstod@lessebo.se

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

 • Johan Strand - Verksamhetschef vård och omsorg
  Förvaltning/Avdelning: Äldreomsorg och Omsorg om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-127 59

 • Peter Holmström - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-126 65

 • Haris Aljicevic - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-126 47

 • Therese Tenggren - Myndighetshandläggare LSS/Socialpsykiatrin
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-126 78

 • Emma Nordqvist - Myndighetshandläggare LSS/Socialpsykiatri
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-125 55

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se