Avgifter och taxor

Här finns information om alkoholhandläggning samt avgifter för äldreomsorg och hemsjukvård.

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen

Tjänst

Avgift, kr

Stadigvarande tillstånd


Nyansökan; stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, slutet sällskap, cateringverksamhet
till slutet sällskap samt provsmakningstillstånd.

4 500kr

Cateringverksamhet till slutet sällskap om
stadigvarande serveringstillstånd redan finns. 

2 500 kr

Permanent ändring av stadigvarande
serveringstillstånd avseende serveringslokal,
alkoholdryck och serveringstid.

1 200 kr

Byte av ägarförhållande/styrelse/driftansvarig/restaurangchef
med 50 % eller mer.

4 000 kr

Byte av ägarförhållande/styrelse

mindre än 50 %, byte av driftansvarig/restaurangchef.

2 500 kr

Tillfällig ändring av stadigvarande tillstånd avseende serveringslokal, alkoholdryck och serveringstid.

800 kr

Stadigvarande serveringstillstånd gemensamt serveringsutrymme.

1 500 kr

Tillfällig utökning av stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap till att omfatta servering till allmänheten.

1 000 krTillfälliga tillstånd


Tillfälligt tillstånd till allmänheten 1 dag (upp till 3 tillfällen/ansökan)  

2 000 kr

Tillfälligt tillstånd till allmänheten, 2-5 sammanhängande dagar per ansökan

 2 500 kr

Tillfälligt tillstånd till allmänheten, 1 dag till ideella föreningar

750 kr

Tillfälligt slutet sällskap.

750 kr

Tillfällig pausservering

1 000 kr

Provsmakningstillstånd, partihandlare (8 kap 6§ 2p. AL)1 dag (mässtillstånd)

2 000 kr

Provsmakningstillstånd, tillverkare (8 kap 7§ 2 st.), enstaka tidsperiod

1 000 kr

Tillfälligt serveringstillstånd gemensamt serveringsutrymme.

1 000 kr

OBS. Avgiften vid samtliga avgiftsslag under rubriken "Tillfälliga tillstånd" gäller för upp till tre tillfällen/ansökan inom 12 månader från första tillfället.
Avgiftsfria anmälningsärenden


Kryddning av snaps

0 kr

Provsmakning tillståndshavare

0 kr

Godkännande lokal catering

0 kr

Anmälan folköl detaljhandel/servering

0 kr

Anmälan minibar/rumsservering

0 krKunskapsprov


Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap vid cateringverksamhet

600 kr per gång

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap

550 kr per gång

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, tillstånd för pausservering och tillstånd för provsmakning

500 kr per gångAvgift för tillsyn


Fast tillsynsavgift för varje serveringstillstånd.

500 kr

Serveringstid utanför normaltiden (11.00-01.00) betalar dessutom ett tillägg.

500 kr

Tillsyn detaljhandel/servering av folköl.

1 000 kr


Avgiftsklass

Årsomsättning

Avgift per år

1

0 - 50 000 kr

550 kr

2

50 001 - 100 000 kr

 1 100 kr

3

100 001 - 250 000 kr

1 650 kr

4

250 001 - 500 000 kr

3 300 kr

5

500 001 - 1 000 000 kr

4 400 kr

6

1 000 001 - 2 000 000 kr

5 500 kr

7

 2 000 001 - 3 000 000 kr

 6 600 kr

8    

 3 000 001 - 4 000 000 kr

  7 700 kr

9

 4 000 001 - 6 000 000 kr

 8 800 kr

10

 6 000 001 -                      

 9 900 kr


Vård och omsorg, äldreomsorg

Avgifter Vård och Omsorg 2024-01-01

Avgift för Hemtjänst

Servicenivå

Ensamstående Makar/sammanboende 

Beskrivning

Nivå 0

625:-

Service under 10 min/dag

Nivå 1

1017:-

Service 1-2 ggr/månad

Nivå 2

1493:-

Service 1-2 dagar/vecka

Nivå 3

1789:-

Service 3-7 dagar/vecka

Nivå 4 

1999:-

Service under hela dygnet


Avgift för hemtjänst om detta nyttjas endast 1 vecka i följd under månaden.

Därutöver gäller full avgift.

Servicenivå

Ensamstående Makar/sammanboende

Beskrivning

Nivå 1

236:-

Service 1-2 ggr/månad

Nivå 2

347:-

Service 1-2 dagar/vecka

Nivå 3

418:-

Service 3-7 dagar/vecka

Nivå 4

465:-

Service under hela dygnet


Matkostnader

För de brukare som har beviljats bistånd till måltid i matsal på särskilt boende gäller följande priser:

Service

Pris

Frukost

33:-

Middag

83:-

Kvällsmat

33:-

Kaffe och kaka

20:-


Övriga matkostnader

Service

Pris

Matdistribution middag

79:-

Gäst till boende i särskilda boendeformer betalar för middag

95:-

För pensionär som inte är beviljad bistånd till måltid, men äter middag i matsal på särskilt boende, kostar middagen

95:-


Övriga avgifter

Service

Pris

Korttidsplats

87:-/dygn

Följeslagare

100:-/tim. Max 400:-/månad. Avgiften debiteras vid tillfälle då följeslagare är planerad

Avgift för trygghetstelefon

225:-/månad och person

Avgift för vittvätt

150:-/månad och person


Hemsjukvård

Avgifter för hemsjukvård 2021-01-01

Service

Pris

Hemsjukvårdstaxa

200:-/månad

Träning/behandling utförd av sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut

  120:-/månad

    För personer över 85 år är hemsjukvården avgiftsfri.

Avgifter för medicintekniska hjälpmedel och bostadsanpassning

Service

Pris

Utprovning av hjälpmedel

200:-

Bostadsanpassningsintyg

300:-


Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 29 januari 2024
Publicerad: 16 januari 2017 kl. 15.40

Individ och familjeomsorg

 • Ann Lund- Verksamhetschef individ och familjeomsorg
  Förvaltning/Avdelning: Individ och familjeomsorg
  Telefon: 0478-126 89

Socialförvaltningen

 • Catherine Persson Lundgren - Socialchef
  Förvaltning/Avdelning: Socialförvaltningen
  Telefon: 0478-125 74

 • Anna-Lena Palm Stjärna - Medicinskt ansvarig sjuksköterska
  Förvaltning/Avdelning: Hemsjukvården
  Telefon: 0478-125 84, 070-341 25 84

 • Paul Bohman - Administrativ assistent
  Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
  Telefon: 070-875 56 18

 • Göran Liljedahl - Verksamhetsutvecklare
  Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
  Telefon: 0478-125 44

 • Linus Kjellsson - Vik. nämndssekreterare
  Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
  Telefon: 073-054 83 84

 • Fanni Nilsson - Utvecklingsledare
  Förvaltning/Avdelning: Socialkontoret
  Telefon: 070-457 83 22

Äldreomsorg

 • Ann-Charlott Westrin -Tf verksamhetschef vård och omsorg
  Förvaltning/Avdelning: Äldreomsorg och Omsorg om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-127 59

 • Aija Karlsson - Myndighetshandläggare SoL
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo/Skruv
  Telefon: Kontakt via växel, 0478-12500

 • Anita Hansson - Myndighetshandläggare SoL
  Förvaltning/Avdelning: Hovmantorp/ Kosta
  Telefon: Kontakt via växel, 0478-125 00

 • Anette Borg - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Lessebo hemtjänst
  Telefon: 0478-125 95

 • Ann-Charlott Westrin - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Hovmantorp hemtjänst
  Telefon: 0478-127 59

 • Kristina Bergström - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Kosta hemtjänst
  Telefon: 0478-127 25

 • Sara Edstrand - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Skruv hemtjänst
  Telefon: 0478-127 00

Hemsjukvården

 • Ulrika Elgborn - Verksamhetschef hälso- och sjukvård
  Förvaltning/Avdelning: Kommunal hälso- och sjukvård
  Telefon: 076-8517372

Anhörigstöd

 • Lotta Westrin - Anhörigsamordnare
  Ansvarsområde: Anhörigstöd i Lessebo kommun
  Telefon: 0478-125 85
  E-post: anhorigstod@lessebo.se

Omsorg om personer med funktionsnedsättning

 • Ann-Charlott Westrin -Tf verksamhetschef vård och omsorg
  Förvaltning/Avdelning: Äldreomsorg och Omsorg om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-127 59

 • Peter Holmström - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-126 65

 • Emma Juric - Enhetschef
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-126 47

 • Anna Soltorp - Myndighetshandläggare LSS/Socialpsykiatrin
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-125 96

 • Emilia Idbrant - Myndighetshandläggare LSS/Socialpsykiatri
  Förvaltning/Avdelning: Omsorgen om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-125 55

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se