Stöd till anhöriga

bild å en massa händer som ligger ovanpå varandra tryggt, trygghet

Det kan ge såväl glädje som trygghet att hjälpa och stödja en närstående, men det kan också innebära oro och trötthet. Du som stödjer en maka/make, förälder, vän eller granne kan själv känna behov av stöd. För detta syfte finns kommunens anhörigstöd.

Anhörigstöd

Anhörigstödet finns till för dig som vårdar eller stödjer en närstående som tillhör någon av socialtjänstens målgrupper och det syftar till att underlätta i din roll som närstående­stödjare. De olika typerna av anhörigstöd som erbjuds syftar till att underlätta fysiskt, psykiskt eller socialt. Anhörigstödet är även reglerat i Socialtjänstlagen (SoL).

Lessebo kommun erbjuder följande anhörigstöd:

 • Samtalsstöd
 • Anhörigträffar
 • Avlösning i hemmet
 • Träffpunkter
 • Dagverksamhet
 • Korttidsplats
 • Trygghetsplats
 • Hemtjänst
 • Trygghetstelefon
 • Tekniska hjälpmedel
 • Annat stöd

Anhörigsamordnare

I Lessebo kommun finns det anhörigsamordnare som kan ge stöd till dig som är anhörig eller närstående. Till anhörigsamordnaren kan du vända dig med frågor och funderingar, eller om du bara behöver någon att prata med.
För att ta del av stöden gör man på olika sätt beroende på vilket stöd det gäller. Du kan läsa mer i broschyren om anhörigstöd som finns nedan, eller kontakta anhörigsamordnaren. Du kan också lämna ett meddelande till anhörigsamordnaren så kontaktar de dig. Telefonnummer hittar du under Kontakt.

Anhörigsamordnaren har tystnadsplikt.

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?
Ja Nej

Tack för din synpunkt på denna sida på vår hemisda. Om du vill att vi svarar dig, lämna epostadress eller telefonnummer.
Senast uppdaterad: 9 mars 2023
Publicerad: 10 januari 2017 kl. 10.23

Anhörigstöd

 • Lotta Westrin - Anhörigsamordnare
  Ansvarsområde: Anhörigstöd i Lessebo kommun
  Telefon: 0478-125 85
  E-post: anhorigstod@lessebo.se

 • Eva Sjöblom - Anhörigsamordnare
  Telefon: 0478-125 85
  E-post: anhorigstod@lessebo.se

 • Johan Strand - Verksamhetschef vård och omsorg
  Förvaltning/Avdelning: Äldreomsorg och Omsorg om personer med funktionsnedsättning
  Telefon: 0478-127 59

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se